top of page
  • Forfatters billedeHenrik Møller

Har I styr på lovgivningen og de gode sikre strategier?


Om du er ansat i Psykiatrien, Socialpsykiatrien, i en Folke-/Specialskole, eller på en anden arbejdsplads, hvor du kan opleve konflikter, så er det et krav, at du kender den særlovgivning, der gælder for dit fagområde. Det kan fx være Folkeskoleloven, Serviceloven, Lov om voksenansvar eller Psykiatriloven, men det er lige så vigtigt, at du kender til de "almindelige" retsregler. Det kan fx være straffelovens § 13 - nødværge eller § 14 - nødret.


Lovgivning kan for mange være svært at huske, da lovens tekst ofte kan være skrevet på et lidt "kompliceret" sprog + teksterne kan være ret omfattende. Vi har i mange år inddraget lovgivning i vores undervisning i konflikthåndtering, men vi har også forsøgt at give vores kursister nogle simple, og enkle principper til at huske det vigtigste, når de fx står i en presset situation.


Et eksempel på dette er: MÅ VI - KAN VI - SKAL VI.

MÅ VI: Hvad siger loven? Har vi hjemmel til at udøve fx at udøve magt? Det kan være at tage en mobiltelefon, forhindre en person i at forlade stedet, gennemføre en magtanvendelse/fastholde en person mod sin vilje, lave en civil anholdelse osv.


KAN VI: Lige så vigtigt er det medinddrage vores ressourcer i den endelige beslutning. Er man alene eller er vi flere? Hvem er det, vi står over for, og kan vi gennemføre det, vi sætter i gang på sikker og forsvarlig vis for alle parter? Vi anbefaler altid, at I laver en fælles trygheds- og risikovurdering, særligt hvis man kender borgerne. Så er der større chance for at I får nogle fælles strategier, i stedet for at I hver i sær skal træffe svære valg.


SKAL VI: Når vi nærlæser særlovgivninger, så står der meget klart og tydelig, at magtanvendelser og andre indgreb i den personlige frihed skal minimeres til det absolut nødvendige. Mindstemiddels princip, eller pricippet om mindste indgriben gælder alle steder, og selvom vi må, og selv om vi mener, at vi er i stand til at gennemføre fx en magtanvendelse, så skal vi altid overveje, om der en anden løsning.


Hvis du ønsker at huske principperne, så anbefaler vi at du:

  1. Gentager sætningerne for dig selv hver dag i 30 dage.

  2. Overvejer om det kunne give mening i en periode at skrive de 3 sætninger ned på en tavle så de er synlige.

  3. At du og dine kolleger hjælper hinanden med at huske på de 3 sætninger.

Husk: At hvis ikke du træner, så er det svært at ændre vaner.


Held og lykke, og husk at du altid er velkomme til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du kan læse mere om vores kurser til medarbejdere på vores hjemmesiden: www.ifkh.dkComentarios


bottom of page