top of page
Institut for Konflikthåndtering.png

DEN PSYKO-FYSISKE METODE

TEORETISKE OPLÆG - LOVGIVNING - SAMARBEJDE - NÆNSOM GUIDNING - SKÅNSOM NØDVÆRGE - SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

SIDEN 1988 HAR DE PSYKO-FYSISKE KONSULENTER UNDERVIST PERSONALE PÅ ARBEJDSPLADSER I BÅDE IND- OG UDLAND.

Metoden bygger på evidensbaseret viden og forskning, praktisk erfaring, undersøgelser og litteratur mm fra Danmark og fra udlandet. Metoden er i dag særdeles kendt og respekteret på mange arbejdspladser i hele Danmark, Færøerne og i Grønland.
 
Vores speciale er at omsætte teori til praksis!
 
Siden 1988 har De Psyko-Fysiske Konsulenter® udviklet og undervist personale på arbejdspladser i både ind- og udland i den Psyko-Fysiske Metode, et undervisningsprogram der via teori, træning og øvelser formidler viden og handlemuligheder i mødet med mennesker, herunder også personer med truende, aggressiv, udadreagerende eller selvskadende adfærd.
 
Vi har en Low Arousal tilgang med borgeren i centrum, men vi har også fokus på personalets tryghed og sikkerhed. Herunder også hvor vigtigt det er at personalet modtager særlig undervisning til at kunne håndtere de helt særlige udfordrende konfliktsituationer. Vi kalder det tryghedstræning.
 
Yderligere bidrager vi i europæisk regi til den internationale udvikling og uddannelse på området. Vi er bl.a. del af en arbejdsgruppe, der arbejder med udviklingen af en europæisk standard for undervisere.
 
De Psyko-Fysiske Konsulenter blev oprindeligt startet af Bjarne Vejgaard. I september 2019 blev firmaet omstruktureret, således at konsulenterne selv varetager den daglige drift, delt ud på regioner. Målet er at sikre en fortsat positiv udvikling og fremgang i mange år fremover. Konceptet bliver b.la. ført videre af 6 Psyko-Fysiske Konsulenter, som er tilknyttet.

i har et af Danmarks mest erfarne konsulentteams med samlet mere end 100 års undervisningserfaring. Vi samarbejder derudover med andre fagspecialister, der alle har bred erfaring inden for arbejdet med konflikthåndtering og kompetenceudvikling.

 
Henrik Møller har været en del af de Psyko-Fysiske Konsulenter siden 2005 og har siden da været en af nøglepersonerne i udviklingen af konceptet. Henrik har i dag retten til at benytte og undervise i metoden, og Metoden inddrages der hvor der giver mening.

bottom of page