top of page

Folkeskoler og specialskoler

Fra teori til praksis

Siden 2005 har vi undervist ansatte i landets folke- og specialskoler. Udviklingen viser at mange ansatte i skolerne dagligt oplever vold, trusler og krænkelser. Kontakt os i dag så vi kan hjælpe jer med at forebygge og håndtere dagligdagens konflikter. Vi anbefaler metoden Low Arousal - En ikke konfronterende pædagogisk tilgang.

Børn går i skole

Low Arousal i skolerne

Kursusbeskrivelse:

Tryghed, trivsel og arbejdsglæde medvirker til mindre sygefravær, giver færre konflikter, men giver også stabilitet og fastholder gode medarbejdere.

 

Dette er et 2 dages kursus med fokus på forebyggelse, håndtering og principperne i Low Arousal.

Kurset er praksisnært i forhold til indhold, formidling og øvelser. Vores vigtigste mål er, at I kan anvende det lærer, når I går ud ad døren efter endt kursus. Vi tilbyder et kompetenceløft til alle i organisationen. Med høj faglighed, spændende og inspirerende oplæg, inddragelse af jeres egne retningslinjer er I sikre på et højt stort udbytte.  

Vores forløb er målrettet alle, der arbejder med mennesker, eller som møder mennesker i deres daglige virke. Både jer der er i front, jer der tager telefonen eller jer, der er den gode kollega, der gerne vil støtte og hjælpe. Vi er specialister i at omsætte teori til praksis!

 

Dit udbytte af kurset Konflikthåndtering – Low Arousal fra teori til praksis er bla.: 

 • Viden og færdigheder til at forebygge og håndtere dagligdags konfliktepisoder ved at kunne anvende Low Arousal som metode i praksis

 • Besidde nødvendigt kendskab og viden om nedtrappende kommunikation og deeskalerende strategier 

 • Deltagerne tilegner sig forståelse for arousal og mentale tilstande der påvirker egen og andres adfærd 

 • En ny værktøjskasse med viden og færdigheder der kan tage i brug med det samme. 

 

 

Metoden:

Low Arousal Metoden er en ikke voldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang og tænkemåde til mennesker, der er tæt på eller har mistet kontrollen. Nøgleordet for den professionelle er at bevare roen og undgå konfrontationer. Medarbejderen bliver trænet i at regulere sit eget og borgerens affektniveau, og i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter. 

 

Forskning og undersøgelser viser at op mod 80 % af konflikterne, er skabt af personalet, og målet er at ingen taber kontrollen. Det er hverken simpelt eller enkelt, når vi ved, hvor komplekse konfliktsituationer kan være i dagligdagen. Vi arbejder derfor både med det verbale og nonverbale sprog, samarbejde, viden om udfordringer og begrænsninger i de forskellige arousal niveauer, trygheds-og risikovurdering og fysiske interventioner og strategier. Målet er forebygge magtanvendelser, og at den fysiske indgriben er absolut sidste udvej.

 

Kontakt os på telefon 28566430 for at få et tilpasset og skræddersyet tilbud til jeres arbejdsplads.

 

Hvem underviser vi i konflikthåndtering og Low Arousal:

Kurset er for dig, der arbejder med mennesker i dagligdagen. Metoden er særlig anvendelig inden for socialpsykiatrien(botilbud), ældrepleje, psykiatrien, skoler og specialområdet. Faggrupperne er skolelærer, pædagoger, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, sosu-assistenter, og sosu-hjælpere.

 

Kursusindhold:

Konfliktforståelse og konfliktens felt

 • Vi gennemgår en model, der giver en dybere forståelse og indsigt i det ”at være i konflikt”. 

 • Konfliktforebyggelse – Hvad er det, der virker, hvis vi ønsker at forebygge konflikter på arbejdspladsen. Erfaringer fra evidens og best practice.

 • Relationens betydning – De forskellige perspektiver, belastninger og handlemuligheder 

 

Kommunikative strategier, nedtrappende kommunikation og forhandlingsteknikker:

 • At bevare roen og overblikket, kan være svært i en konflikt, hvor borgeren gør medarbejderen utryg. Vi inddrager den positive anerkendende tilgang og positiv anerkendende kommunikation.

 • Strategier og kommunikation særligt målrettet situationer i moderat og høj arousal.

 • Low Arousal – ikke voldelig kommunikation. Vi inddrager professor Andrew McDonnell´s forståelsesramme og principper til at forebygge, forstå og løse konflikter med. 

 

Rollefordeling, samarbejde og deeskalering som metode:

 • For at sikre et godt samarbejde medarbejderne imellem skal rollerne være tydelige og velkendte.

 • Deeskalering som strategi og som metode. Vi gennemgår vigtige strategier for at skabe ro i den opkørte situation. Målet er at hjælpe borgeren til at genvinde kontrollen.

 • Exit og retrætestrategier når der er brug for pause eller ved høj risiko.

 • Tryghedsvurdering – akutte og planlagte situationer / risikovurdering i dagligdagen, hvad vil det sige at vurdere tryghed og risiko, og hvad skal vi gøre.

 

Juridiske aspekter i arbejdet.

 • Straffelovens § 13 – nødværge + § 14 – nødret

 • Særlovgivninger – fx Serviceloven. Lov om voksenansvar, folkeskoleloven.

 

Tryghedstræning:

 • Medarbejderens fysiske placering og fysiske tilgang til borgeren

 • Deeskalering og samarbejde – vi træner teknikker til at skabe ro i en opkørt situation

HER ER NOGLE AF DE SKOLER & SPECIALSKOLER

HVOR VI HAR UNDERVIST:

 

Skolen i Nørskovlund
Ans skole
Svellerup skole
Brogaarden - Greve
Børne og familiehuset Lemming
Frejaskolen
Geelsgårdsskolen Spor 2
Fjordskolen-Hedevang - Roskilde
Weekendskolen - Hellebæk
Himmelev behandlingstilbud - Hvalsø

Kirke Saaby Skole

Hedelyskolen - Vækstklasserne

Magnoliegården - Hårlev

Marjatta - Tappernøje

Skolen ved det samle savværk - Tappernøje

Pitstop - Glostrup

Langesøskolen - Silkeborg

Skovgården - Fuglebjerg

Spanager - skole og behandlingshjem

LAVUK - København

Vestskolen afd. Terslev

Vestskolen afd. Vibeeng

Vestskolen afd. Nordskov

Skørping skole

Trællerupskolen - Lejre

Hørve Skole

Skolen på Sønderager - Herning

Lundagerskolen - Herning

Låsby skole

Pilehaveskolen - Assens

Kirkebækskolen - Vallensbæk

BASEN - Østerbro

Hyldgårdsskolen - Ikast

Skolen ved Radiomarken - Gladsaxe

Degnebo

Væverhuset - Ringsted

bottom of page