top of page

Hotel - bar og restaurant

Vi tilbyder et særligt tilrettelagt koncept til ansatte i servicebrancherne, som i deres daglige virke møder mennesker der stiller store krav til oplevelser og god service.

Vi ved at alkohol, forskellige kulturer og høje krav og forventninger  kan udfordre og stiller særlige krav til at medarbejderne kan håndtere og løse dagligdags opgaver og konflikter. Vi understøtter alle i organisationen herunder ledere, faste og helt nye kolleger der skal læres op. Vi holder fysiske kurser hos jer, tilbyder åbne kurser og har vores egen online træningsplatform.

 • HOTELLER

 • RESTAURANTER

 • CAFEER

 • BARER

 • TEATER

 • FORLYSTELSER

Kontakt os nu

Konflikthåndtering og god service

På vores kurser får du mulighed for at blive mere bevidst om egen adfærd og gode konflikthåndteringsstrategier der kan anvendes med det samme i praksis. Du tilegner dig viden om, hvordan din egen personlige fremtoning kan dæmpe og løse konflikter, og du kan med samtaleteknik håndtere opkørte situationer og kommunikere professionelt med eksempelvis kunder og gæster.

Udbytte af kursus i konflikthåndtering og god service: 

 • Du lærer noget om konflikter

 • Du bliver i stand til at håndtere konflikter når de opstår

 • Du får særlige kompetencer til anerkendende og nedtrappende kommunikation

 • Du tilegner dig viden om strategier til samarbejde med dine kolleger

 • Viden om efterværn/ reaktioner og defusing.

At være ansat i hotel og restaurationsbranchen kan være både krævende og udfordrende. Mødet med stort set alle typer af mennesker, kombineret med lange arbejdsdage, og mange forskellige opgaver kræver at alle er klædt godt på. 

Undersøgelser viser at omkring 41 % af de beskæftigede i hotel- og restaurationsbranchen har oplevet mindst 1 hændelse af uønsket sexuel opmærksomhed og chikane inden for det sidste år. Det er særligt de unge der er udsat. Undersøgelsen viser også at 64% af de unge ikke ved hvor de skal gå hen og at de ikke har kendskab til retningslinjer, rettigheder og arbejdspladsens værdier,

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

 

Personaletræning:

Vi tilbyder din organisation og personale intern træning og opkvalificering for at sikre det gode arbejdsmiljø, mindske svind, øge opmærksomheden på sikkerhed/procedurer mm, og dermed også sikre den gode service over for kunder og gæster. Vi inddrager de eksisterende strategier og planer i måtte have, men kan på dagene også medvirke til udvikling og afklaring så hele personalegruppen fremadrettet taler "et fælles sprog" og har fælles velkendte strategier. 

 

Kurserne kan afholdes helt efter jeres ønsker, f.eks som temadage af 3-7 timers varighed, fyraftensmøder og så tilbyder vi  åbne kurser, som vil blive annonceret her på siden.

Forslag til program:

 • Velkommen, præsentation og forventninger til dagen.

 • Rollen / opgaver – Hvilke konflikttyper har DU oplevet

 • Egne retningslinjer

 • Konfliktens felt – at være i konflikt og hvordan bliver vi påvirket

 • Kommunikation og det nedtrappende sprog

 • Hvad siger loven

  • vold/trusler/chikane​/krænkelser

 • Mødet med gæsten

  • God service

  • Placering og fysisk tilgang   

  • Kropssprog og signaler

  • Personligt rum

 • Sikkerhed/opmærksomhed/risikovurdering

 • Kommunikation og deeskalering - at skabe ro i en opkørt konflikt

 • Aktuelle cases / oplevelser

 • Afslutning og opsamling

 

bottom of page