top of page
Arme

Sundhed & omsorg

Vi arbejder med personcentreret omsorg, har borgeren i centrum, men vi har også fokus på at det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde. Indhold og varighed er tilpasset til de særlig specialer inden for hele sundheds- og plejeområdet. 

I mere end 18 år har vi undervist alle faggrupper inden for sundheds- og omsorgsfagene. Vi har bl.a. medvirket til udvikling af den Psyko- Fysiske Metode der benyttes i psykiatrien i hele Danmark, Færøerne og i Grønland. Derudover har vi i mange år understøttet VISO med særlige komplekse opgaver/ borgere inden for plejen / Demensområdet.

 

Vi underviser også mange af landets vikarbureauer, hvilket medvirker til at sikre de nødvendige kompetencer for vikareren der skal ud og virke og samarbejde med faste medarbejdere..

 • PLEJECENTRE

 • HJEMMEPLEJE

 • BOTILBUD

 • PSYKIATRI

 • VIKARER

 • SOMATISKE SYGEHUSE

 • PRIVATE LÆGER & HOSPITALER

 • UDDANNELSESINSTITUTIONER

Få et uforpligtende tilbud

Personcentreret omsorg

Som ansat i omsorgsfagene møder man dagligt konkrete udfordringer og problemskabende adfærd. Det kan være også svært at håndtere og leve op til de forventninger og krav der stilles, særligt ud fra retninglinjerne i gældende lovgivning og krav fra tilsyn.
Den særlige lovgivning der er på både børne & unge, og på voksenområdet, giver medarbejderne nogle helt konkrete muligheder for at kunne håndtere de mange forskellige situationer som dagligdagen byder. Vi tager udgangspunkt i:

MÅ VI (hvad siger loven) - KAN VI (ressourcer) - SKAL VI (mindste indgriben)
 
Det betyder at medarbejderne både er omsorgsgivere og magtudøvere. Det er derfor helt essentielt, at alle er kvalificerede til fagligt at kunne håndtere disse vanskelige situationer. Evnen til at kunne tilbyde og udføre den personcentrerede omsorg, med udgangspunkt i at det enkelte menneske er unikt og noget særligt, og evnen til at kunne efterleve og følge principperne omkring magtanvendelse. Kunsten er, at kunne "guide nænsomt" og undgå den fysiske magtanvendelse.

EKSEMPEL PÅ KURSUS FOR SOMATISK HOSPITAL

Konflikthåndtering 1 dag/7 timer 

Velkommen, præsentation + forventningsrunde        

Oplæg:

 • Konfliktens felt - definition/forebyggelse/typer/påvirkning.

 • kommunikationsøvelser (2&2-30 min). Formål: øve afvisning og grænsesætning + kommunikation - synliggøre patient/borger perspektiv.

Oplæg:

 • Mødet med patienten/pårørende - kropssprog/signaler/afstand/adfærd

Simulationsøvelse med fælles opsamling. 

 • Case fra egen afdeling - 2 skuespillere.     

Oplæg:

 • Kommunikation - optrappende/nedtrappende sprog, samarbejde i konfliktsituationer, Deeskalering.

Simulationsøvelse – station 1 + station 2

Hvad gør I når i kommer tilbage til klinikken – mindre grupper

Afrunding af dagen

EKSEMPEL PÅ KURSUS FOR PLEJEN

Konflikthåndtering 1 dag/7 timer 

På dagen vil vi arbejde med:

 • Den teoretiske formidling, gruppearbejde og øvelser

 • Kropslig læring – Den Psyko-Fysiske metode.

 • Inddragelse af egne kendte arbejdsmæssige problemstillinger

 

Konfliktforebyggelse, konfliktforståelse og konfliktens felt

 • Konfliktforebyggelse – hvad siger forskning og hvad er det der virker, hvis vi ønsker at forebygge konflikter på arbejdspladsen.

 • Konfliktens felt - vi gennemgår en model der giver en dybere forståelse og indsigt i det ”at være i konflikt”. Hvad sker der med kroppen, hjerne, evnen til at tænke, huske og få ” de gode ideer”. Vi tager udgangspunkt i os selv, vores kollega og borgerne vi arbejder med.

 • Inddragelse af egne erfaringer og konkrete cases fra dagligdagen

 • Den ”professionelles” rolle – at forstå borgerens perspektiv og behov. 

 

Kommunikative strategier, nedtrappende kommunikation og forhandlingsteknikker:

 • At bevare roen og overblikket, kan være svært i en konflikt, hvor borgeren gør medarbejderen utryg. Vi inddrager den positive anerkendende tilgang og positiv anerkendende kommunikation, som indeholder både det verbale og det nonverbale sprog. Målet er at mestre kommunikative strategier, i mødet med borgeren, der har er tæt på eller har mistet selvkontrollen.

 • Kommunikative strategier i øget eller høj arousal

 

Risikovurdering – Den Psyko-Fysiske Metode.

 • Oplæg: Det er vigtigt at alle har en ensartet tilgang til risikovurdering. Vi gennemgår de kendte risikofaktorer og får en fælles forståelse for risikovurdering.

 • Risikovurdering – akutte og planlagte situationer / risikovurdering i dagligdagen, hvad vil det sige at risikovurdere, forandringer i normal adfærd, hvad skal vi gøre.

 • Risikosamtalen – hvordan sikrer vi ”det trygge rum” og hvilke strategier kan vi vælge

Tryghedstræning:

 • Mødet med borgeren

 • Nænsom guidning

 • Skånsom nødværge

Forumteatermetoden

Vi har siden 2017 arbejdet tæt sammen med 4 professionelle skuespillere, faciliteret af Maria Grønlund Malling, Actbymalling. Sammen har vi udviklet en unik form, hvor vi skifter imellem oplæg, og gennemgang af aftalte cases.hvor oplægholderen faciliterer og inddrager deltagerne aktivt i løsninger og mulighder. På den måde indeholder kursusdagene både noget informativt og noget praktisk involverende. Vi har arbejdet med mange forskellige temaer på mange forskellige lokations, især somatiske hospitaler og plejehjem.

Forumteater er en deltagerinvolverende løsning til virksomheder og organisationer, der vil forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem mennesker. 

Læringsudbyttet er på 50-75% ifølge international forskning, da den aktive og involverende form både ved det viste skuespil, kursisternes instruktørfunktion undervejs, gruppediskussioner og kursisternes mulighed for at komme op og aktivt bidrage, medvirker til læring der huskes. 

bottom of page