top of page
Billede af Sabri Tuzcu

OM INSTITUTTET

BAGGRUND

VISION

Institut for konflikthåndtering er stiftet af mig, Henrik Møller. Siden 2005, hvor jeg for første gang underviste I konflikthåndtering, har jeg mærket og fornemmet, at jeg har fundet mit "kald". At kunne dele ud af min erfaring, viden og at kunne hjælpe og støtte mennesker der arbejder med mennesker, er noget der I den grad giver mening.

 

Det er det, der dag ud og dag ind motiverer mig til at udvikle konceptet, indholdet og undervisnings-metoderne.

Målet med Institut for konflikthåndtering er at samle de dygtigste fagspecialister, og at blive den største udbyder i Danmark inden for vores specialområde. Vi kan tilbyde gamle og nye kunder, et helt særligt koncept, med fokus på praksisnær kompetenceudvikling og læring. Hos os køber man ikke kun et kursus, her får vores kunder også en kompetent sparringspartner, der altid kan kontaktes, hvis der skulle være brug for hjælp og vejledning. Vi er altid opsøgende over for udvikling, metoder, forskning og evidens fra ind- og udland for at give vores kunder det bedste kursusindhold og den bedste service.

KONSULENTER & UNDERVISERE

ET UNIKT OG STÆRKT TEAM

Alle vores undervisere er nøje udvalgt. Vi vægter faglighed, kompetencer og samarbejde højt, og derfor kan vi tilbyde et af Danmarks mest erfarne konsulentteams. Derudover har vi flere professionelle og kompetente samarbejdspartnere, som er tilknyttet for at vi i samarbejde med jer, kan løfte opgaverne og give jer det bedste der findes. I praksis betyder det, at vi kan hjælpe alle i organisationen med alt der vedrører forebyggelse, håndtering, sikkerhed, trivsel, arbejdsglæde, opsamling og læring.


De faste undervisere har bl.a. baggrunde fra psykiatrien, politiet, sundhedssektoren og sikkerhedsbranchen. Vi har erfarne psykologer, konsulenter og skuespillere tilknyttet. Målet er at kunne tilbyde jer det bedste, for at vi sammen kan omsætte teori til praksis!

KATJA IVERSEN

Læge

Katja er en dygtig og erfaren formidler indenfor bla. sygdomsforståelse og kan give din arbejdsplads en grundig og spændende indføring i bestemte sygdomme/lidelser eller bestemte adfærdsmønstre efter dit/jeres ønske og behov.

 

Uddannet Kandidat i Medicin fra Syddansk Universitet i Odense i 2013.

Katja er læge med bred klinisk erfaring. Siden Embedseksamen har hun arbejdet på Psykiatrisk Afdeling i Odense, gennemført Klinisk basisuddannelse i Holstebro på hhv. Medicinsk Afdeling MM og hos Lægerne Danmarksgade, og har opnået ret til selvstændigt virke.

Efterfølgende har Katja gennemført Introduktionsstilling i Almen Medicin, og som led i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin, gennemført Fase 1 samt blokansættelser inden for Gynækologi og Obstetrik, Medicin, Organkirurgi, Psykiatri.

Hertil kommer flere års erfaring fra undervisning i medicin på Ergoterapeut Uddannelsen på VIA Holstebro, undervisning på diverse hospitalsafdelinger og hos Privatpraktiserende Læger, alt sammen indenfor det medicinske speciale vedr. specifikke medicinske lidelser i et bredt spektrum.

Katja har gennemgået div. kurser bla. i Ledelsespsykologi, Organisation og Ledelse ved Sundhedsstyrelsen, samt diverse specialespecifikke kurser.

Skærmbillede 2021-02-18 kl. 19.40.10.png

NINA LILDAL-SCHRØDER

Psykolog

Nina er privatpraktiserende psykolog, med speciale i sexologi og psykiatri. Hun er Specialist i Psykopatologi og Klinisk Psykologi og har egen klinik i Køge.
Nina har gennem de sidste 15 år arbejdet med forskellige former for sexologi, med sårbare og socialt udsatte mennesker og i retspsykiatrien. Hun har mange års praktisk erfaring fra både retspsykiatrien og fra sikrede institution og er en erfaren terapeut, såvel som både supervisor og underviser. Nina er forfatter til bøgerne Kort og godt om LGBT+ og Kort og godt om seksualitet. 

 

Ninas fokusområder er bl.a.:

 • Seksuelt grænseoverskridende og krænkende adfærd

 • Senfølger efter seksuelle overgreb

 • Udarbejdelse af seksualpolitikker til bosteder

 • Debriefing efter voldsomme hændelser

 • Supervision af medarbejdere på fx bosteder, institutioner og i psykiatrien

 • Risikovurdering ift. voldelig adfærd og sædelighedskriminalitet

Nina tilbyder bla. 1 og 2 dages kurser, foredrag og oplæg.

Nina Lildal-Schrøder

METTE HANRATH

Psykolog

Er Cand. Psych. fra Aarhus Universitet og har siden endt uddannelse arbejdet ved bl.a. Center for Kompetenceudvikling, Retspsykiatriske afsnit og Særlige Pladser i Region Midtjylland. Ligeledes haft ansættelse ved Kriminalforsorgen samt været tilknyttet Forsvaret og Rigspolitiet. Har i alle årene været selvstændig konsulent inden for både arbejds- og organisationspsykologi samt psykiatri med opgaver i både ind- og udland.
 

Arbejdsopgaverne har haft mange vinkler både i form af at være leder, underviser, oplægsholder, udreder, terapeut og proceskonsulent.


Fokusområder er bl.a.:

 • Håndtering af udadreagerende personer

 • Voldsforebyggelse og vredeshåndtering (aggressionsforvaltning)

 • Misbrugsbehandling

 • Risikovurdering i teori og praksis

 • Sygdomslære (psykiatriske lidelser)

 • Supervision af enkeltpersoner og grupper

 • Konfliktmægling mellem konfliktende parter

 • Coaching og uddannelse af ledere samt andet personale

 • Stresshåndtering, Positiv psykologi og Mindfulness

 • Psyko-social støtte og debriefing

 • Udredning og testning (speciale inden for den 

 • kriminelle profil/dyssociale karakter).

ll_edited.jpg

IDA VILLESEN

Psykolog

Ida er uddannet cand.psych, Århus Universitet og har gennem 12 år arbejdet i almen- og retspsykiatri i ambulant og stationært regi med behandlingsplanlægning, diagnostik, supervision af miljøterapi og risikovurdering.

Ida er autoriseret, specialistgodkendt i psykopatologi og er specialpsykolog i psykiatri. Har primært psykoterapeutisk efteruddannelse inden for kognitiv adfærdsterapi.

 

Ida kan bla. tilbyde: 

 • Risikovurdering ift. vold eller sædelighedskriminalitet.

 • Evidensbaseret analyse af personers risiko for at begå personfarlig adfærd med fokus på:

 • Triggere, risikoscenarier, beskyttede faktorer og håndteringsstrategier.

 • Omfatter skriftlig rapport og mundtlig formidling tilrettelagt efter anmoders behov.

 • Undervisning af tværfagligt personale på bo- og behandlingssteder i psykiatriske diagnoser og konflikthåndtering/ psykologisk deeskalering.

 • Supervision af personale på bo- og behandlingssteder med borgere med komplekse problemstillinger.

 • Psykologiske undersøgelser med udredning af IQ, personlighed og psykopatologi.

Ida Villesen

LENE SCHMIDT-EBBESEN

Psykolog

Lene er uddannet cand.psych., specialpsykolog og specialist i psykoterapi, og har siden 2013 været ansat på Psykiatrisk Afdeling, Esbjerg. De seneste år med funktion på et sengeafsnit for alle diagnosegrupper og før da i forskellige ambulante funktioner.

 

Tidligere har Lene arbejdet i kommunalt regi med opgaver for skole- og familieafdeling samt i privat praksis. 

Lene har mangeårig erfaring med psykologisk testning og diagnostisk udredning, behandling, supervision og undervisning. Hun har særligt haft fokus på miljøterapi med relationsarbejde, tilknytningsstile og herunder tilgangen til patienten og forståelse af vedkommendes symptomer, modoverføring (de følelser patienten kan vække i os) og patienter med traumer i opvæksten.

Lene Schmidt-Ebbesen

LAILA SKJOLDAGER

Psykolog

Laila er uddannet Cand.pæd.psych med mange års praktisk erfaring, og er i dag ansat i Amb. For Angst og Tvangssygdomme, Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.

Hun arbejder i  et specialiseret team for patienter med PTSD.

Laila er videreuddannet som kognitiv terapeut og mentaliseringsbaseret terapeut, samt specialiseret i traumefokuseret behandling.

Er supervisor i Retspsykiatrisk afdeling.

Forhenværende konsulent i psykiatrisk regi i forhold til konfliktforebyggelse, herunder undervisning, foredrag og supervision.

Laila Skjoldager

Dennis Vestergaard

Psyko-Fysisk Konsulent

Dennis er en erfaren konsulent og underviser, som jeg har samarbejdet med i mange år.

Dennis har en baggrund fra militæret, har trænet kampsport og har undervist i konflikthåndtering i mere end 8 år,

Dennis Vestergaard-1.jpg

MARIA MALLING

Skuespiller

Maria er uddannet skuespiller og er stifter og ejer af forumteatervirksomheden ActbyMariaMalling. Gennem de sidste 8 år har virksomheden medvirket til afholdelse af mange kursusdage, temadage, eksaminer, ledelsesseminarer og konflikthåndterings-kurser, primært inden for somatikken med fokus på forumteater og simulationstræning.

Maria har samlet et specialuddannet hold af dygtige skuespillere, som medvirker efter behov og ønske.

Sammen kan vi løfte den fysiske, mentale og kropslige læring, og træne dagligdags situationer fra jeres praksis. Vi gør det med respekt for deltagernes ønsker om medvirken.

Maria Grønlund Malling

HENRIK MØLLER

Stifter & ejer

Institut for Konflikthåndtering er stiftet af Henrik Møller. Med mange års erfaring fra Dansk Politi, 3 års erfaring fra sikkerhedsbranchen, mere end 30 års undervisningserfaring, heraf 17 år som underviser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse, afholdelse af mere end 2000 kursusdage, arbejdet som vikar inden for specialområdet, giver det mig grundlaget for at tilbyde mine kunder et professionelt og nærværende koncept, som kan tilpasses de ønsker og behov, der måtte være.

Sammenholdt med min erfaring og viden fra egen uddannelse og undervisning, har jeg derfor de bedste forudsætninger for at give jer et praksisnært kursusforløb med højt fagligt indhold og et stort udbytte.

Jeg er den primære kontakt, og sikrer at opgaverne udføres efter vores kunders ønsker og forventninger.

I den daglige praksis tilbyder jeg undervisning og afholdelse af kurser, workshops, foredrag og supervision. Både online og virtuel træning samt fysisk undervisning. Jeg er specialist inden for skånsom nødværge og skånsom magtanvendelse inden for plejen, psykiatrien, socialpsykiatrien og specialområdet, men arbejder altid ud fra tilgangen om at magtanvendelse er sidste udvej. Jeg bistår gerne jeres organisation med udarbejdelse af interne retningslinjer, politikker og de forebyggende strukturer der vedrører jeres arbejdsmiljø.

Henrik Møller

ANNE JENSEN

Psykolog

Anne er Cand. Psych. fra Århus Universitet og har siden 1999 arbejdet på Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, Århus Amts BST, Uddannelsesafdelingen på Risskov, Psykiatrien i Århus Amt, Center for Kompetenceudvikling, Region Midt, Psykiatriens Uddannelsesteam, Region Nord, og arbejder nu som Selvstændig arbejds- og organisationspsykolog og underviser.

 

Anne står desuden bag 9 publikationer, og er en anerkendt oplægsholder på bla. konferencer.

 

Fokus og undervisningsområder er bla. konfliktforebyggelse, APG - Arousal Profil & Guideline, Deeskalering som metode og psykisk arbejdsmiljø – herunder mobning, arbejdsglæde og konfliktløsning.

Anne tilbyder bla. 1. og 2 dages kurser og forløb, evt. i kombination med anden underviser.

Anne Jensen

JOHN HARMSEN

Foredragsholder

John er forfatter, og er en af Danmark´s mest erfarne foredragsholdere, og har siden 2002 inspireret mennesker til et sjovere arbejdsliv. Med John Harmsen får du med garanti foredrag & kurser af en meget høj kvalitet. Både fysisk og online.

På Johns hjemmeside finder du masser af inspiration og links til podcasts mm.
Sammen tilbyder vi virksomheder en helt særlig, og indholdsrig dag med indhold efter eget ønske. 

John er expert I arbejdsglæde, og i kan virkelig glæde jer til gode grin, smil og masser af konkrete værktøjer i kan anvende i dagligdagen.

John Harmsen

Diana Kjær

Instruktør og træner

Diana har praktisk erfaring fra 8 års arbejde på bosteder inden for specialområdet med ASF og udviklingsforstyrrelser, 17 års ansættelse i Dansk Politi og mere end 23 års undervisningserfaring. 

Diana underviser bla. på vores kurser i Low Arousal og Nænsom guidning inden for plejen og på bosteder, specialskoler mm.

IMG_6757.jpeg
Business Conference

SAMARBEJDSPARTNERE

MengCoLong_340x156px.png

MENG & COMPANY

Danmarks førende konsulenthus inden for relations- og oplevelsesøkonomi. Har eksisteret siden 1990. Meng og Company hjælper dig med at styrke ledelse af adfærd, engagement og kundeoplevelser der skaber vækst på bundlinjen.

Vi tager ansvar for løsningen, oversætter strategi og komplekse problemstillinger til konkret adfærd, styrker en fælles indsats for de fælles mål - hele vejen, og så inspirerer vi med begejstring og indlevelse - alt sammen med et glimt i øjet. Henrik har i mange år været associeret samarbejdspartner. 

Skærmbillede 2021-01-29 kl. 13.00.19.png

DE PSYKO-FYSISKE KONSULENTER
V/BJARNE VEJGAARD

Henrik har siden 2005 været en del af De Psyko-Fysiske Konsulenter - Privat konsulentvirksomhed, som har udbudt kurser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse i Danmark inden for den offentlige og private sektor. Har eksisteret siden 1988, og vi har undervist i hele Danmark, Færøerne og i Grønland.

Vi har i samarbejde udviklet den Psyko-Fysiske Metode, der er et helhedsorienteret koncept med fokus etik, omsorg og sikkerhed. Den fysiske tilgang har fokus på deeskalering, forebyggelse, men også skånsomme nødværge teknikker og skånsom magtanvendelse.

unnamed.png

Verdens største sikkerhedsvirksomhed. I dk leverer de bla. specialuddannet sikkerhedshedspersonale og tryghedsmedarbejdere til psykiatrien og socialpsykiatrien. Alle deres specialuddannede sikkerheds- og tryghedsmedarbejdere har deltaget på vores kurser med  særligt fokus på etik, omsorg, rollen og samarbejde.

 

Vi har samarbejdet siden 2008 og gennem G4S Care tilbyder vi en bred vifte af kurser og kompetenceudviklingsforløb. Vi tilbyder bla. en akutpakke til botilbud og institutioner der har akut behov for både tryghedsskabende foranstaltninger ved fysisk tilstedværelse, og kompetenceudvikling af faste medarbejdere.

Learnlet logo.png

Lærings- og vidensplatform designet af lærere.

I 2015 startede de med finde, interviewe og optage passionerede lærere. De omsatte disse oplæg til indhold og lancerede dem som online kurser. De vidste, at vi var i gang med noget stort og i dag har Learnlet mere end 6000 brugere. 

Institut for Konflikthåndtering har indgået en samarbejdsaftale med Learnlet, så vi sammen kan komme endnu længere ud til arbejdspladser i ind- og udlandet med vores online træning og undervisning.

01D127C0-AAB6-410F-810B-78E40CCC4103_4_5005_c.jpeg

Cardiocare Scandinavia Aps er førende indenfor online førstehjælpskurser, hjertestartere og førstehjælpsdukker siden 2009 til flere end 3.000 danske virksomheder og offentlige institutioner.

Caricare udbyder bla. vores kurser i konflikthåndtering til deres kunder og samarbejdspartnere.

F1176FDF-1721-4A89-B45C-E4766E24663B.png

ShowMyDay hjælper børn, unge og voksne med autisme, ADHD og andre kognitive vanskeligheder til større selvstændighed, trivsel og overskud.

ShowMyDay er en APP med visuel kalender, der skaber struktur, mindsker angst og styrker brugerens evner til at klare opgaver og gøremål på egen hånd.

E360AD12-9F58-4294-92B5-C7712F564EF7.jpeg

Et dedikeret konsulenthus med rådgivere inden for ledelse og arbejdsmiljø.

Human House består af to kompetencecentre med konsulenter, der hver især er eksperter inden for henholdsvis ledelse og arbejdsmiljø.

 

Det betyder, at du som kunde i Human House både kan få dyb ekspertviden og samtidigt få en samlet forretningssparring, der gør en reel forskel for både ledere og medarbejdere i din virksomhed eller organisation.

Sammen tilbyder vi kurser målrettet ledere og medarbejdere. 

bottom of page