top of page

Borgerkontakt

I mere end 18 år har vi undervist ansatte i den offentlige og private sektor. Tiden og kulturen har ændret sig, og aldrig har vi set så mange ansatte blive påvirket negativt af at være i kontakt med andre mennsker. Vi medvirker til at sikre den nødvendige kompetenceudvikling inden for jer fagområde.

Det skal være trygt & sikkert at gå på arbejde.

 • VIKARER

 • BOSTØTTE / UDEKØRENDE

 • STATSLIGE INSTITUTIONER

 • VAGT & SIKKERHED

 • BORGERSERVICE OG FRONTPERSONALE

 • BUSCHAUFFØRER OG TOGPERSONALE

 • BIBLIOTEKER

 • MISBRUGSBEHANDLING

Kurser i konflikthåndtering

På kurset lærer du og dine kolleger at opbygge en sund konfliktkultur, hvor I er åbne og nysgerrige, når der opstår uenigheder og løser konflikter med dialog og fælles indsats når det er muligt.

​Kan du genkende:

 • Har I oplevet voldsomme konflikter på arbejdspladsen i mødet med borgeren? 

 • Har I oplevet interne konflikter og uenigheder i personalegruppen der fylder? 

 • Har I oplevet ansatte der har været utrygge i forbindelse med arbejdets udførelse? 

 • Oplever i en forråelseskultur eller omsorgstræthed? 

 • Har I brug for et mere trygt arbejdsmiljø? 

 • Har i brug for hjælp til at skabe mere tryghed? 

Kan du/I svare ja til en eller flere af disse så kan vi hjælpe Jer. Vi har specialiseret os i at lave helhedsorienterede kursusforløb i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning for alle faggrupper, som møder borgere med konfliktskabende og/eller udadreagerende adfærd. Vi arbejder med FØR - UNDER - EFTER konflikten, så vi sikrer at i er i stand til at forebygge konflikter, at håndtere konflikterne når de opstår, men også at i har styr på jeres EFTERVÆRN og får samlet op hvis der sker noget.

 

Vi arbejder på kurserne ud fra devisen om, at vi skal starte med os selv for at forandre verden. En veldudannet og bevidst personalegruppe møder ofte færre og mindre voldsomme konflikter. Forskningen underbygger, at den primære forebyggelse er den vigtigste, hvilket er en vigtig del af undervisningen.

 

I vores pædagogiske tilgang arbejder vi bla. med: 

 • Konfliktnedtrappende adfærd / kommunikation 

 • Low Arousal 

 • Positiv anerkendende tilgang 

 • Aktiv lytning 

 • At flytte det ubevidste til det bevidste 

 • Konfliktens felt 

 • Relationsarbejdet 

 • Skånsom magtanvendelse og frigørelser 

 • Respekten for medmennesket.

 

Målet er således at vi selv i voldsomme situationer forsøger at agere hensigtsmæssigt jvf. gældende lovgivning, og med respekt for det etiske.

bottom of page