top of page
apg logo

APG - Arousal Profile & guideline

APG - Arousal Profile & guideline er en særlig supervisionsmetode til udarbejdelse af tryghedsprofil og tryghedsoverblik, målrettet mennesker med særlige behov og særligt udfordrende adfærd. APG'en er en evidensbaseret metode udviklet specielt til danske forhold. Metoden er en af de mest enkle og effektive metoder der findes. 

APG - Arousal Profile & guideline har været benyttet i Danmark siden 2008. I februar 2020 har Defactum, Region midtjylland, færdiggjort deres forskningsprojekt. Se resultatet og få mere info herunder.

Hent brochure

Se video

Læs rapport

Med udarbejdelse af en APG-profil og et Tryghedsoverblik (skema), vil I få konkrete anvisninger til forebyggelse og håndtering af daglige konfliktsituationer. 

Du er velkommen til at downloade, benytte eller lade dig inspirere at vores skema. Vi kommer selvfølgelig meget gerne ud til jer, og holder oplæg og udfylder Tryghedsoverblikket sammen med jer så i kan bliver ført godt ind i tankegangen og metodikken.

Vi har siden 2008 lavet flere hundrede APG'er inden for plejen, skole- og specialområdet, socialpsykiatrien & psykiatrien, 

Mange af de voldsrelaterede arbejdsskader vi ser på f.eks. de psykiatriske afdelinger, socialpsykiatriske bosteder, plejecentre og på specialskoler. Personer, som personalet ofte beskriver som uforudsigelige, og med mange og komplekse problemstillinger. I forhold til den forholdsmæssigt lille gruppe forsøges der mange og ressourcekrævende tiltag – desværre ofte uden den store effekt.

Til forskel fra mange andre lignende redskaber fokuserer APG'en dels på den unikke adfærd, der indikerer en øget arousal, og en øget risiko for vold for det enkelte individ. Samtidigt er der fokus på udarbejdelse af nødvendige handlestrategier for håndtering af den ændrede tilstand og den eventuelle aggressive eller selvskadende adfærd.

Foreslag til indhold

Så snart at I har kontaktet os, og vi har lavet en aftale, vil en APG-facilitator føre jer igennem processen. Vi anbefaler undervisning af teamet (4-8 personer), enten 3 timer eller 6 timer, alt efter jeres ønsker, behov og mål.

 

Før vi mødes:

 • Analyseskema fremsendes til jer for at afdække omfanget af hændelser 

 • Beskrivelse af borgeren sendes til os jf. særligt spørgeskema

 • I udpeger en APG ansvarlig, som løbende deltager og sikrer opfølgning og forankring.

 

Under vores besøg hos jer:

 • Observation af borgeren – hvis muligt

 • Vi har undervisningsmateriale med og underviser teamet 4-8 personer i 3/6 timer 

 • Vi udarbejder APG-profil/Tryghedsoverblik sammen med jer.

 

Efter udarbejdelse: 

 • I følger op på daglig basis / på teammøder - deler status 

 • I opdaterer gemmer profil (pdf) i Nexus / Cura / andet 

 • Deler viden til relevante kolleger 

 • I registrerer hændelser internt på skema for at følge udvikling og sikre forankring

 • Efter aftale bliver i kontaktet af APG-facilitator for at hjælpe med analyse

APG 3 timer
 

7500,- KR. + MOMS

Tillæg for kørsel/udlæg

APG 6 timer
 

14.000,- KR. + MOMS

Tillæg for kørsel/udlæg

bottom of page