top of page

Detail og service

Konflikter og uenigheder er et vilkår og findes alle steder. Ca. hver 6. medarbejder i detailhandelen møder konflikter mindst 1 gang om måneden. Bliv klædt godt på til at møde jeres kunder postivt og lær at håndtere de konflikter du møder.

 • BUTIKKER

 • SUPERMARKEDER

 • DETAIL - KÆDER

 • FORLYSTELSER

 • TELEFONISK KONTAKT

 • TRANSPORTBRANCHEN

 • ENGROSVIRKSOMHEDER

Kontakt os

Konflikter i detailhandelen & servicebranchen.

Konflikterne kan b.la. opleves i følgende sammenhænge:

 • Konflikter med kunden i butikken

 • Konflikter med kunden i telefonen

 • Konflikter med kunden på lageret

 • Konflikter med leverandører

 • Konflikter med kolleger

Undervisning og personaletræning i konflikthåndtering

 

Vi tilbyder intern træning og opkvalificering målrettet hele organisationen. Målet er at styrke personalets færdigheder og kompetencer, sikre det gode arbejdsmiljø, øge opmærksomheden på sikkerhed og procedurer, hvordan sporer vi tyven og svindleren m.m., men også sikre den gode service over for kunderne. Vi inddrager de eksisterende strategier og planer I måtte have, men kan på dagene også medvirke til udvikling og afklaring så hele personalegruppen fremadrettet taler "et fælles sprog", har fælles strategier og kender til aftalte retningslinjer.

 

Kurserne kan afholdes helt efter jeres ønsker, f.eks som temadage af 3-7 timers varighed, fyraftensmøder, åbne kurser og adgang til vores online trænings- og læringsplatform.

 

Indholdet / program kan være:

 • Teamet i centrum - fællesskabet og arbejdspladskulturen

 • Faglige udfordringer

 • Konfliktforståelse og forebyggelse

 • Konfliktens felt - at være i konflikt

 • Egen konfliktstil og kommunikation

 • Samarbejde i konfliktsituationer og forventninger

 • Risikovurdering/sikkerhed

 • Lovgivning og anmeldelse

 • Egne retningslinjer

 • Ledelsens rolle og ansvar

Sikkerhedsscreening: 

Såfremt i måtte ønske en gennemgribende gennemgang/screening af Jeres fysiske rammer, sikkerhed, strategier og planer kan dette evt. tilbydes.

 

Vi tilbyder gerne en samlet løsning, og giver jer gerne et tilbud på et "sikkerhedsabonnement", som både indeholder screnning/tjek af alle jeres butikker + opfølgning og hjælp til implementering samt undervisning af alt personale. I dette tilbud indgår der også løbende telefonisk sparring og rådgivning.

bottom of page