top of page

KURSER I LOW AROUSAL & NÆNSOM GUIDNING

En ikke konfronterende, konfliktnedtrappende
& tryghedsskabende pædagogisk tilgang

Vi har undervist i Low Arousal i mere end 14 år. Metoden tager udgangspunkt i neuropædagogikken, og er en ikke voldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang og tænkemåde til mennesker der er tæt på eller som har mistet kontrollen. Nøgleordet for den professionelle er at bevare roen og undgå konfrontationer. Low Arousal kan som metode ikke stå alene, og derfor inddrager vi også andre vigtige erfaringer for at få Low Arousal til at virke og blive en del af Jeres arbejdspladskultur.

"Det er ikke personalets skyld når noget ikke går helt efter planen, men det er personalets ansvar at lære, forandre og tilpasse"

Low Arousal

Vi har mennesket i centrum

 • Har I oplevet at det kan være svært at bevare roen når I står i en konfliktsituation?

 • Har I oplevet at det kan være udfordrende at træffe det rigtige valg på få sekunder?

 • Måske I har været tvivl om i skal tage fysisk kontakt eller helt undlade at røre?

 • Har I oplevet at I ikke altid er enige i personalegruppen

 • Har I oplevet følelsen af afmagt - ikke at slå til?

 

Kan I nikke genkendende til noget af ovenstående, så er der hjælp at hente. Med mennesket i centrum og med fokus på etik, omsorg og tryghed får i fælles forståelse, ensartede sikre strategier og få styrket samarbejdet i personalegruppen. Det kræver bevidsthed og øvelse at få implementeret en Low Arousal tilgang i hele personalegruppen.

Fra teori til praksis

Undersøgelser viser at op mod 90 % at konflikterne er skabt af personalet.

Konflikter er og bliver et vilkår uanset hvor professionelle og erfarne vi er og ikke alle konflikter kan forebygges. Så et af de første og største mål er at ingen taber kontrollen. Det er ikke hverken simpelt eller enkelt, når vi ved hvor komplekse konfliktsituationerne kan være i dagligdagen. Vi arbejder derfor både med det verbale og nonverbale sprog, tryghedsskabende pædagogisk tilgang, samarbejde, viden om udfordringer og begrænsninger i de forskellige Arousal niveauer, risikovurdering, fysiske interventioner og strategier. Målet er at den fysiske indgriben og magtanvendelser er absolut sidste udvej. I stedet er det vigtigt at kunne guide, anvise, holde en pause eller aflede end at medvirke til at skabe en unødig konfliktsituation eller et unødvendigt traume. Vores egen praktiske erfaring fra specialområdet har vist os, at opgaverne kan være særdeles komplekse. Man er konstant på arbejde med skærpede sanser for hele tiden at være tilstede i nuet, men også at være et skridt foran. Det er vigtigt at kende egne grænser og kompetencer, men også kendskabet til borgeren er noget af det vigtigste for at kunne forebygge og bevare roen. At kende dem der både kan smile og kradse, eller som hilsner på dig ved at skubbe eller slå! Virkeligheden byder ind imellem på noget andet da der også opleves stor udskiftning i personalegruppen. Det kan også være borgere der er placeret i sociale miljøer, hvor stimuli udefra også griber forstyrrende ind. Det kan til tider være svært at sikre et godt overlap eller at sikre at dem der møder ind på vagten kan nå at læse behandlingsplanen eller dagbogen inden arbejdsdagen påbegyndes. Alle gør deres bedste, men det er svært at undgå følelsen af afmagt og ikke at slå til.

IFKH - Institut for Konflikthåndtering
IFKH Low Arousal teamet

Jeres undervisere

Vi er et erfarent team af undervisere, hver med vores specialer. Når vi kommer ud og underviser jer i Low arousal, så har vi både mange års undervisningserfaring og mange års erfaring fra praksis. bl.a. gennem arbejde på bosteder m.m.​

Vi træner jeres medarbejdere i at regulere deres eget og borgerens affektniveau, og i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter.

Foreslag til program og indhold for jeres kursus i Low arousal & nænsom guidning

Her kan i læse forslag til program og indhold. Alt kan tilpasses jeres ønsker, krav og forventninger. Indholdet er særligt anvendeligt på bosteder, institutioner, i plejen og inden for specialområdet (ASF- hjerneskade mm).

 

Vi anbefaler at I selv arbejder videre med det lærte og overvejer minimum et årligt opfølgnings- vedligeholdelseskursus for at sikre proces og forankring. Hvis i inddrager træning i skånsom nødværge og skånsom magtanvendelse, så er alle vores tekniker særligt udviklede, og med fokus på skånsomhed, etik, omsorg og trivsel - vi har mennesket i centrum.

LA intro - 3.5 timer
Arbejdspladskursus

Introkursus i Low Arousal og nænsom guidning.

Varighed: 3,5 timer

Deltagerantal: max 16 deltagere.

Undervisningsform: Et aktivt kursus med fokus på det fysiske og inddragelse af teorien.

Sted: Undervisningen foregår hos jer

Prisen indeholder: undervisning, udgifter til kørsel, udlæg og undervisningsmateriale.

 

Program & udbytte:

 • Fælles viden, fælles sprog og strategier 

 • Gennemgang af de 3 vigtigste temaer for at kunne forebygge konflikter.

 • Viden om principperne i Low Arousal - ikke konfronterende, roskabende pædagogisk tilgang

 • Kompetencer til forebyggelse af udadreagerende og selvskadende adfærd

 • Tryghedstræning - rollefordeling & samarbejde + træning af  særlige teknikker til nænsom guidning + skånsom nødværge og deeskalering.

På den 1/2 dag vil i få genopfrisket og udbygget jeres viden, kompetencer og færdigheder, så I kan gå ud og anvende de konkrete teknikker og principper i praksis. Vi udvælger de teknikker som giver mening i jeres praksis.

LA - Basis 2 - 2 x 7 timer
Arbejdspladskursus

Basiskursus 2 i Low Arousal og nænsom guidning.

Varighed: 2 x 7 timer (2 dage)

Deltagerantal: Efter aftale

Undervisningsform: Et aktivt kursus med fokus på teorien og implementering til praksis.

Sted: Undervisningen foregår hos jer

Prisen indeholder: undervisning, udgifter til kørsel, udlæg og undervisningsmateriale.

Program og udbytte:

 • Fælles viden, fælles sprog og strategier + at kunne anvende og mestre Low Arousal principperne i praksis.

 • Teoretiske oplæg

  • faglige udfordringer og metoder

  • konfliktforståelse

  • konfliktforebyggelse

  • konfliktens felt

  • kommunikation

  • riskovurdering

  • low arousal - fra teori til praksis

  • efterværn - reaktioner og defusing

 • Kompetencer til forebyggelse og håndtering af udadreagerende og selvskadende adfærd

 • Tryghedstræning - rollefordeling & samarbejde + træning af særlige teknikker til nænsom guidning + skånsom nødværge og deeskalering.

 

På de 2 dage går vi mere i dybden med teorien / forskningen og oplægget bliver krydret med praktiske eksempler og øvelser / gruppearbejde. Vi anbefaler at kurset suppleres med LA - Intro.

LA - Basis 1 - 7 timer
Arbejdspladskursus

Basiskursus 1 i Low Arousal og nænsom guidning.

Varighed: 7 timer (1 dag)

Deltagerantal: max 16 deltagere.

Undervisningsform: Et aktivt kursus med kombination af teoretisk oplæg og praktisk / fysisk træning.

Sted: Undervisningen foregår hos jer

Prisen indeholder: undervisning, udgifter til kørsel, udlæg og undervisningsmateriale.

 

Program og udbytte:

 • Fælles viden, fælles sprog og strategier

 • Teoretiske oplæg (kort gennemgang)​

  • konfliktforståelse og konfliktens felt

  • konfliktforebyggelse i praksis

  • kommunikation

  • risikovurdering

  • low arousal - de 4 principper

  • efterværn - reaktioner og defusing

 • Kompetencer til forebyggelse og håndtering af udadreagerende og selvskadende adfærd

 • Tryghedstræning - rollefordeling & samarbejde + træning af særlige teknikker til nænsom guidning + skånsom nødværge og deeskalering.

På dagen kommer vi godt omkring teorien, og vi har fokus på træning af det reflektoriske nervesystem og kropslig læring der kan anvendes med det samme i praksis.

bottom of page