top of page
  • Forfatters billedeHenrik Møller

CBS Copenhagen Business School / betjentuddannelse

Igennem de sidste 4 år har Henrik Møller fra IFKH - Institut for Konflikthåndtering flere gange undervist forskellige faggrupper af ansatte på Copenhagen Business School / Frederiksberg.


Vi har netop afsluttet endnu et specielt tilrettelagt uddannelsesforløb for de 20 betjente, der dagligt servicerer de mere end 20.000 studerende, undervisere og ansatte. Ud over almindelige serviceopgaver, medvirker betjentene også til at skabe ro, orden og tryghed for alle. En opgave der til tider kan være både krævende og udfordrende.

Det er er nu 2. gang, at vi gennemfører dette kursus på 2 x 2 dage i tæt samarbejde med vores mangeårige samarbejdspartner G4S .

Uddannelsesforløbet bestod denne gang af dag 1 - en hel dag med oplæg fra egen ledelse og nøglepersoner, samt teknikere fra G4S.

På dag 2 - gennemgang af teoretiske oplæg, refleksion og øvelser, med fokus på anvendelse i praksis. Her kom vi bla. ind på:


  • Faglige udfordringer og metoder

  • Arbejdsmiljø, arbejdspladskultur og trivsel

  • Konfliktforebyggelse i praksis

  • Konfliktens felt – at være i konflikt

  • Trygheds- og risikovurdering + security awarenes i dagligdagen

  • Straffeloven og retsplejeloven

  • Rollefordeling, samarbejde og deeskalering som metode

  • Gennemgang af intern skarp situation

Dag 3 startede med oplæg i Kommunikative strategier og nedtrappende kommunikation, hvorefter vi gik over til aktionslæring / simulationstræning ved brug af skuespiller. Vi havde forinden, i tæt samarbejde med ledelsen, udvalgt relevante cases, og udarbejdet en drejebog, som sikrede, at vi i praksis fik trænet, øvet og afprøvet teorier og erfaringer.


En helt igennem fantastisk dag hvor Rune Antonio Bro (skuespiller), fik mulighed for at udfordre og teste, mens Henrik efterfølgende kunne samle op og facilitere evaluering og opsamling.

Afslutningsvis gennemgik vi oplæg om Efterværn – reaktioner, defusing og debriefing, inden vi kunne evaluere dagene. Alle kom med meget positive tilbagemeldinger. Bla. blev der udtalt:

Får 10x mere ud af det når vi får lov til at øve i praksis
Absolut det bedste kursus i konflikthåndtering vi nogen sinde har haft
Jeg har virkelig fået mange konkrete værktøjer med fra kurset

Uddannelsesforløbet er ikke helt slut endnu da alle skal på beredskabsseminar, med træning og uddannelse i bla. brandbekæmpelse, redning/evakuering og livreddende 1. hjælp.

Endnu en gang en stor tak til ledelsen for det gode samarbejde og bidrag til forberedelse af kursusdagene. Også en stor tak til alle deltagerne for jeres engagement og bidrag. Det var en stor fornøjelse endnu en gang at få lov til at undervise jer.

Er I nysgerrige på indhold og mulighed for denne form for særligt tilrettelagte forløb så kontakt enten Henrik Møller på mail: kontakt@ifkh.dk eller Anders Christensen på mail: anders.christensen@dk.g4s.com
コメント


bottom of page