top of page
  • Forfatters billedeHenrik Møller

Har I Jeres beboere med på kursus i konflikthåndtering?


Mange arbejdspladser arbejder med åbenhed over for og medinddragelse af borgerne. At have borgeren i centrum, at mentalisere og inddrage den enkelte borger så de kan medvirke og bidrage til det gode fællesskab, øget trivsel og færre konflikter.


Det er super vigtigt at have fokus på både medarbejdernes og borgernes trivsel. Jo bedre vi har det sammen, jo færre konflikter oplever vi også i hverdagen. De fleste steder benyttes ofte vores Tryghedsoverblik, mestringsskemaer, Forhåndstilkendegivelser eller andre formularer hvor borgerne stilles spørgmål om bla hvad der kan trigge dem, og hvad personalet kan gøre hvis de har brug for hjælp, støtte mm. Informationer som kan bruges når der er brug for konkret viden og konkrete handlestrategier i dagligdagen, særligt i de svære situationer.


For nogle måneder siden fik jeg en henvendelse fra et forsorgshjemmet Svenstrupgård i Jylland. Jeg har undervist dem for en del år siden, men nu ønskede de at høre om jeg lavede kursusdage/ oplæg hvor det var muligt at invitere borgerne med. Ønsket var en prøvehandling. Mit svar var: "ja det gør jeg da". Det har jeg gjort tidligere, og syntes at det er vildt spændende og meget givende for alle parter.


Nu er jeg så på vej hjem efter 2 gode dage. 3 hold/40 medarbejdere og ca 15 borgere, som nysgerrigt har lyttet med og bidraget sammen med personalet. Flere kun kort tid, andre nogle timer, men interessen var stor og udbyttet til stor glæde særligt for medarbejdergruppen der både blev bekræftet, rost og lærte nyt. Tak for invitationen og tak for nogle gode dage.


Selvfølgelig er ikke alle steder det kan lade sig gøre, men har I lyst til at prøve noget nyt så kontakt mig gerne. På dette kursus havde vi bla fokus på forebyggelse og Low Arousal.Commenti


bottom of page