top of page
  • Forfatters billedeHenrik Møller

Mediation og konfliktmægling



Uenigheder og konflikter er et vilkår, hvor mennesker mødes. I forbindelse med undervisning af personale møder vi flere der er i tvivl om rollen / opgaven, som mægler eller mediator.


Hvad er en mediator / konfliktmægler?

En mediator er en neutral tredjepart, der hjælper med at løse en tvist eller konflikt mellem to eller flere personer eller grupper.


En mediators rolle er at åbne og lette kommunikationen og forhandlingerne mellem de involverede parter, og hjælpe dem med at nå frem til en gensidigt acceptabel aftale eller løsning. En mediator træffer ikke beslutninger for parterne, men hjælper dem derimod med at træffe deres egne beslutninger.


Processen for mægling / mediation

Mægling er en frivillig og fortrolig proces, og mægleren tager ikke parti eller udtrykker meninger om de stridende spørgsmål. Mæglere kan komme fra en række forskellige baggrunde og kan have uddannelse i konfliktløsning, jura, psykologi eller andre relaterede områder. Mægleren kan også have en lederfunktion, og dermed kan der implicit ligge en opgave med at mægle / mediere imellem kolleger.


Mediation kan være en effektiv måde at løse konflikter på, da det giver parterne mulighed for at bevare kontrol over resultatet og kan være med til at bevare relationer.


På en del af de arbejdspladser, hvor vi har undervist medarbejdere, opstår der desværre mange interne uenigheder og konflikter, som kommer til at fylde alt for meget. Det går direkte ud over arbejdsglæden, trivslen, giver øget sygefravær og medarbejdere der forlader arbejdspladsen. Mange syntes, det er svært at sige noget direkte til kollegaen, og derfor vælger de ofte en af følgende:

  • De bider oplevelsen i sig og forsøger at lade som ingenting

  • De begynder at tale “om” kollegaen i stedet for “med” kollegaen.

  • De går til lederen for at få hjælp.

Ingen tvivl om at det mest konstruktive og måske også den bedste løsning er, når vi internt, som det mest naturlige i hele verden, melder klart ud med det samme til den kollega, som er en del af konflikten. Vi anbefaler, at I får fokus på jeres arbejdspladskultur, at I alle bidrager til en omsorgs- og læringskultur, hvor vi også tør være åbne og ærlige over for hinanden. Det kræver en psykologisk tryghed, hvor I respekterer forskelligheder og har tillid til hinanden.


Har du en lederrolle, og har du brug for yderligere kompetencer, så kontakt os gerne. De faglige udfordringer, som der ligger i at forebygge og håndtere konflikter, både internt og med med borgeren, er en naturlig del at vores teoretiske oplæg.


Vi har psykologer tilknyttet med særlige kompetencer inden for dette felt.


Comments


bottom of page