top of page
  • Forfatters billedeHenrik Møller

Deeskalering som strategi og som metode

  • Har du og dine kolleger styr på jeres deeskaleringsstrategier?

  • Har i alle fået den nødvendige viden der sikrer en ensartet forståelse?

  • Har i styr på strategierne når deeskaleringen ikke virker?


Hvad er deeskalering.

Deeskalering er en proces med et mål om at nedtrappe, reducere eller løse spændinger eller konflikter i en given situation. Det involverer at bruge forskellige strategier og teknikker til at berolige en person eller gruppe, der er ved at blive ophidset, eller aggressiv, og for at forhindre situationen i at eskalere yderligere.


Hvad kan deeskalering gøre.

Deeskalering kan være en effektiv måde at forhindre vold eller andre negative udfald i en situation, og kan hjælpe med at genoprette en følelse af sikkerhed og kontrol for alle involverede parter.


Hvordan deeskalerer man i praksis.

Nogle almindelige deeskaleringsstrategier inkluderer at bruge et roligt og ikke-truende tonefald, lytte aktivt til den anden persons bekymringer/udfordringer, og tilbyde alternativer eller løsninger på det aktuelle problem.


Hvad kræver det at kunne deeskalere en konflikt.

Deeskalering kan være svært og kræver tålmodighed, empati og gode kommunikationsevner. Det kræver viden om strategierne, kendskab til almindelig reaktioner og nogle gange kan relationen betyde alt.


Vi kan arbejde med deeskalering som strategi og som metode.


  • Som strategi - vi har et ønske om at nedtrappe og deeskalere.

  • Som metode - en konkret samarbejdsmetode, som involverer et samarbjde mellem personale og borgere.


Det grundlæggende fundament for at deeskalering virker i praksis.

Det grundlæggende fundament for at kunne deeskalere er, at personalet er og føler sig trygge og sikre, og har en Low Arousal / ikke konfronterende tilgang.


Vi har konkret undervist i Deeskalering som metode i mange år, og vi ved at det kræver noget helt særligt at mestre de særlige kompetencer.

Konkret anbefaler vi, at man ud over fælles teoretisk oplæg, øver sig i mindre teams. Særligt med fokus på at træne de enkelte roller.


Kontakt os gerne hvis I ønsker nye indsigter, eller at blive endnu bedre til at forebygge, deeskalere og nedtrappe konflikter i dagligdagen.

Comments


bottom of page