top of page
  • Forfatters billedeHenrik Møller

APG - Arousal Profil & Guideline
APG er en særlig supervisionsmetode udviklet til danske forhold.

Tiden og hverdagen har ændret sig, og særligt på mange arbejdspladser hvor vi møder og arbejder med mennesker, kan vi opleve adfærd og opgaver der fylder, er udfordrende, og som kan give følelse af afmagt og påvirke både den psykologiske og fysiske tryghed.


Resultatet kan være tidlig opslidning, omsorgstræthed, stress, forråelse, mange sygedage og mindske lysten til at gå på arbejde. Det er trist og ikke rart for hverken dig selv, kollegerne eller for borgeren. Vores almene tilstand smitter af på dem vi er sammen med.


Kunne DU og dine kolleger tænke jer en hverdag, hvor I taler samme sprog, har delt jeres viden og erfaringer på en måde, som gør at I får nemmere ved at følge de samme strategier? En hverdag hvor det er samarbejde, tryghed, trivsel og arbejdsglæde der fylder?


Måske I gør det i forvejen, men at det I benytter i dag er for komplekst og for tidskrævende?


Alle ved at det kræver en fælles indsats, og at forandringerne ikke kommer af sig selv, og at I helt sikkert arbejder med flere forskellige tiltag med forskellige resultater. Vi kan tilbyde jer den nødvendige hjælp til at komme videre. Til glæde for alle, både dig, dine kolleger og borgerne.


Hvordan kan vi hjælpe jer?

Nøglen til praksisnær positiv forandring er udarbejdelse og anvendelse af en unik og særlig metode: APG – Arousal Profil & Guideline.


Metoden er inspireret af Kaplan og Wheelers ”Circle of violence”, men med inddragelse af andre anerkendte metoder fx mentalisering, Low Arousal, Neuropædagogik, personcentreret omsorg, Deeskalering som Metode, risikovurdering, forskning, praktisk erfaring, og fagspecifik viden inden for specialområderne m.v.


Metoden er udviklet siden 2008. Vi har sammen med nogle af Danmarks dygtigste psykologer, udarbejdet et risikovurderings- og håndteringsredskab målrettet til den særligt udfordrende borger, beboer, elev eller patient. Med udarbejdelse af en APG-profil og et Tryghedsoverblik (skema), vil I få konkrete anvisninger til forebyggelse og håndtering af daglige konfliktsituationer.


Til forskel fra mange andre lignende redskaber fokuserer APG’en dels på den unikke adfærd, der indikerer forandringer i normaladfærden for det enkelte individ, og på udarbejdelse af nødvendige handlestrategier for håndtering af den måske aggressive eller selvskadende adfærd. Og så er metoden mere simpel og enklere at få implementeret i dagligdagen.

I har også mulighed for at få uddannet jeres egne APG-specialister.


Vi har over de sidste 14 år lavet mere end 200 APG’er, alle med positive gode resultater, og forsknings-enheden Defactum har medvirket til at undersøge effekten. Vi ved derfor, at metoden virker i praksis. Læs gerne mere på hjemmesiden.


Proces og forankring.

Så snart at I har kontaktet os, og vi har lavet en aftale, vil en APG-facilitator føre jer igennem processen. Vi anbefaler undervisning af teamet (4-8 personer), enten 3 timer eller 6 timer, alt efter jeres ønsker, behov og mål.


Før vi mødes:

· Analyseskema fremsendes til jer for at afdække omfanget af hændelser

· Beskrivelse af borgeren sendes til os jf. særligt spørgeskema

· I udpeger en APG ansvarlig, som løbende deltager og sikrer opfølgning og forankring.


Under vores besøg hos jer:

· Observation af borgeren – hvis muligt

· Vi har undervisningsmateriale med og underviser teamet 4-8 personer i 3/6 timer

· Vi udarbejder APG-profil/Tryghedsoverblik sammen med jer.


Efter udarbejdelse:

· I følger op på daglig basis / på teammøder - deler status

· I opdaterer gemmer profil (pdf) i Nexus / Cura / andet

· I holder fokus på at dele viden til relevante kolleger også nye / vikarer /afløsere

· I registrerer hændelser internt på skema for at følge udvikling og sikre forankring

· Efter aftale bliver I kontaktet af APG-facilitator for at hjælpe med analyse


Vores priser:

3 timers undervisning hos jer: 7500,- + moms

6 timers undervisning hos jer: 14000,- + moms

Tillæg for kørsel/udlæg faktureres efter faktiske udgifter.


Vi tilpasser altid vore uddannelser og forløb efter jeres ønsker. Vi underviser i hele Danmark, Færøerne og i Grønland.


Kontakt os uforpligtende hvis I vil vide mere.IFKH - APG - Arousal Profil & Guideline A4 2023
.pdf
Download PDF • 290KB


34 visninger

Comments


bottom of page