top of page
Undervisning i konflikthåndtering i folkeskoler og specialskoler

Skole & uddannelse

I mere end 18 år har vi undervist på mange forskellige skoler og specialuddannelser. Vi holder foredrag/oplæg på fælles temadage, webinarer, afholder fysiske kurser og forløb hos jer a halve, hele eller flere dages varighed. Og så tilbyder vi adgang til E-læring på vores særligt udviklede trænings- og læringsplatform. Herunder kan du se et eksempel på et 2 dages kursus målrettet ansatte i folke- og specialskoler.

Få et uforpligende tilbud
 • FOLKESKOLER

 • SPECIALSKOLER

 • INTERNE SKOLER

 • PÆDAGOGUDDANNELSE

 • UNIVERSITETER

 • SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

 • SPECIALUDDANNELSE I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

 • HANDELSFAGSKOLEN

Hver tredje lærer er udsat for vold!

I marts 2022 kunne man læse at en ny medlemsundersøgelse viste, at én procent af lærerne oplever vold på daglig basis, fem procent på ugentlig, seks procent på månedlig basis og 22 procent sjældnere inden for et år. I alt har hver tredje lærer altså oplevet at blive udsat for vold inden for det seneste år.

Kilde: Danmarks lærerforening

Konflikthåndtering og Low Arousal i skolen

Tryghed, trivsel og arbejdsglæde og den rette kompetenceudvikling forebygger forråelse, omsorgstræthed og medvirker til mindre sygefravær, giver færre konflikter, men giver også stabilitet og fastholder gode medarbejdere. Kurset er målrettet alle der arbejder med børn, unge og voksne i skoler og specialskoler.

 

Dette er et eksempel på et 2 dages kursus med fokus på konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og principperne i Low Arousal. Kurset er praksisnært i forhold til indhold, formidling og øvelser. Vores vigtigste mål er, at I kan anvende det lærer, når I går ud ad døren efter endt kursus. ​

 

Dit udbytte af kurset Konflikthåndtering – Low Arousal: 

 • Viden og færdigheder til at forebygge og håndtere dagligdags konfliktepisoder ved at kunne anvende Low Arousal som metode i praksis

 • Besidde nødvendigt kendskab og viden om nedtrappende kommunikation og deeskalerende strategier 

 • Deltagerne tilegner sig forståelse for arousal og mentale tilstande der påvirker egen og andres adfærd 

 • En ny værktøjskasse med viden og færdigheder der kan tage i brug med det samme.

Metoden:

Low Arousal Metoden er en ikke konfronterende og konfliktnedtrappende metodisk tilgang og tænkemåde til mennesker, der er tæt på eller har mistet kontrollen. Nøgleordet for den professionelle er at bevare roen og undgå konfrontationer. Medarbejderen bliver trænet i at regulere sit eget og borgerens affektniveau, og i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter. 

Kursusindhold:

 • Konfliktforståelse og konfliktens felt

  • Vi gennemgår en model, der giver en dybere forståelse og indsigt i det ”at være i konflikt”. 

 • Konfliktforebyggelse – Hvad er det, der virker, hvis vi ønsker at forebygge konflikter på arbejdspladsen. Erfaringer fra evidens og best practice.

 • Relationens betydning – De forskellige perspektiver, belastninger og handlemuligheder 

 • Kommunikative strategier, nedtrappende kommunikation og forhandlingsteknikker.

 • At bevare roen og overblikket, kan være svært i en konflikt, hvor eleven gør medarbejderen utryg.
  Vi inddrager den positive anerkendende tilgang og positiv anerkendende kommunikation.

 • Strategier og kommunikation særligt målrettet situationer i moderat og høj arousal.

 • Low Arousal – ikke voldelig kommunikation. Vi inddrager professor Andrew McDonnell´s forståelsesramme og principper til at forstå, forebygge, håndtere og løse konflikter med. 

 • Rollefordeling, samarbejde og deeskalering som metode:

  • For at sikre et godt samarbejde medarbejderne imellem skal rollerne være tydelige og velkendte.

  • Vi gennemgår vigtige strategier for at skabe ro i den opkørte situation. Målet er at hjælpe eleven til at genvinde kontrollen.

 • Exit og retrætestrategier når der er brug for pause eller ved høj risiko.

 • Tryghedsvurdering – akutte og planlagte situationer / risikovurdering i dagligdagen, hvad vil det sige at vurdere tryghed og risiko, og hvad skal vi gøre.

 

Juridiske aspekter i arbejdet.

 • Straffelovens § 13 – nødværge + § 14 – nødret

 • Særlovgivninger –  folkeskoleloven.

 

Tryghedstræning:

 • Medarbejderens fysiske placering og fysiske tilgang til eleven

 • Rollefordeling, samarbejde og deeskalering som metode:

  • For at sikre et godt samarbejde medarbejderne imellem skal rollerne være tydelige og velkendte.

  • Vi gennemgår vigtige strategier for at skabe ro i den opkørte situation. Målet er at hjælpe eleven til at genvinde kontrollen.

Teknikker til fysisk guidning, Skånsom Nødværge og Skånsom magtanvendelse kan tilvælges.

Vores udgangspunkt er at magtanvendelser er absolut sidste udvej og alt det vi træner er baseret på etik, omsorg og skånsomhed.

bottom of page