top of page
IFKH - Academy

IFKH - ACADEMY

Trænertræning / "Train the Trainer" uddannelsesforløb til jer der ønsker at sikre intern træning og forankring. Forløbet tilpasses jeres ønsker og giver deltagerne de fornødne kompetencer til som nødværgeinstruktør (R), at kunne gennemføre basistræning, introduktion af nye medarbejdere og vedligeholdelse af færdigheder.

IFKH - Academy Train the trainer

INDHOLD

Oplæg, træning og øvelser, der klæder den enkelte medarbejder på til at kunne undervise og træne egne kolleger. 

Undervisning kræver autoritet, et højt fagligt niveau, men også at man besidder den nødvendige indsigt i hvordan man gør det i praksis.

Modulet er funderet i teorien og vi øver praksis.

PLANLÆGNING

Mange arbejdspladser oplever store udfordringer med at få introduceret nye medarbejdere, og at få trænet og vedligeholdt det man har lært.

På modulet gennemgår vi bl.a. de muligheder og ideer der findes så vi sikrer at vi også får gennemført den planlagte træning.

Finance Consultancy
Giving a Presentation

SAMARBEJDE

Al træning og læring i en organisation bør ske i samarbejde mellem alle i organisationen. Indholdet skal forankres i ledelsen, træneren skal gennemføre undervisningen, personalet skal have lyst til at deltage, og der skal hele tiden sikres den fornødne udvikling så indholdet løbende tilpasses arbejdspladsen.

På dette modul arbejder vi bla. med feedback, læring, motivation og udvikling.

Det er vigtigt, at indholdet bliver tilpasset den enkelte arbejdsplads. Der vil blive gennemgået oplæg med indhold, som giver viden, der kan bruges på alle arbejdspladser, men tilbydes også særlig træning i fx. tryghedstræning, udarbejdelse af tryghedsguide, skånsom nødværge, eller skånsom magtanvendelse. 

Modulets længde vil blive tilpasset den ønskede læringsdybde.

SPECIALUDDANNELSE NØDVÆRGEINSTRUKTØR(R)

IFKH - Institut for konflikthåndtering Nødværgeinstruktør

Fra 1. januar 2023 tilbyder vi intern specialuddannelse til jer der vægter højt fokus på at I har egne instruktører der kan træne og vedligeholde kollegernes færdigheder og kompetencer. Kurset foregår hus jer og datoerne aftaler vi så det passer i jeres kalender.

Det praktiske:

  • 5 moduler - 5 dage i alt fordelt over 6-7 måneder.

  • 8-12 deltagere pr hold

  • 1 års adgang/licens til online træningsplatform

  • Inddragelse af jeres egne retningslinjer

  • Alle får udleveret lærebøger / kursusmateriale

  • Løbende sparing

  • Diplom /certifikat til alle der gennemfører

bottom of page