Go Team

KURSER & UDDANNELSESFORLØB I KONFLIKTHÅNDTERING

- En investering i arbejdsmiljøet, der gør en kæmpe forskel!

 

VI TILBYDER

Glade, trygge og motiverede medarbejdere!

Tryghed, trivsel og arbejdsglæde medvirker til mindre sygefravær, giver færre konflikter, men giver også stabilitet og fastholder gode medarbejdere.


Vi tilbyder et kompetenceløft til alle i organisationen. Med høj faglighed, spændende og inspirerende oplæg understøttet af fagbøger, og en lærings- og træningsplatform, får I som institution mulighed for et helhedsorienteret uddannelses- og træningsforløb.  

Vores forløb er målrettet alle ansatte i den private og offentlige sektor, der arbejder med mennesker eller som møder mennesker i deres daglige virke. Både jer der er i front, jer der tager telefonen eller jer der er den gode kollega der gerne vil støtte og hjælpe.

Vi er specialister i at omsætte teori til praksis!

DET SIGER VORES KUNDER..

Underviseren viste stor indsigt og forståelse for de etiske dilemmaer personalet i psykiatrien kommer til at stå i, og kan give brugbare redskaber til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, og formidler det der er vigtigt for personalet at kende fra psykiatriloven, retsplejeloven og straffeloven på en forståelig måde med eksempler fra praksis.

Marianne Olander
Afdelingssygeplejerske.

Team Meeting

KURSER OG UDDANNELSESFORLØB

Vores undervisning og træning bygger på mange års viden og praktisk erfaring i at arbejde med mennesker i alle mulige sammenhænge. Vi anvender målrettet evidens og de mest kendte metoder, som fx. APG - Arousal Profil & GuidelineLow Arousal, Safe Wards, Mentalisering, og Den Psyko-Fysiske Metode, og så bliver indholdet altid tilpasset specifikt til jeres fagområde. Vi tilbyder støtte under hele processen, og målet er at omsætte teori til praksis, men også at sikre forankring og læring. Derved sikrer vi, at I får det største udbytte! Vi tilbyder undervisning både fysisk og virtuelt. Vi kalder vores metode for FHL-metoden. Det står for forebyggelse - håndtering og læring.

I kan altid få skræddersyet et forløb til lige netop jeres organisation, men herunder finder I de forskellige former for ydelser, som vi tilbyder:

Conversation Between Colleagues

LEDERTRÆNING

En faglig kompetent leder, og en arbejdsmiljøorganisation, der er klædt på til at understøtte en omsorgs- støtte og læringskultur, er helt essentielt for at arbejdspladsen kan leve op til de krav der stilles i dag.

Vi tilbyder undervisning og træning målrettet disse særlige roller og opgaver.

Giving a Presentation

TRÆNERTRÆNING

"Train the Trainer" uddannelsesforløb til jer der ønsker at optimere og kvalitetssikre jeres interne træning og forankring. Forløbet giver medarbejderne de fornødne kompetencer til at kunne forestå basistræning, introduktion af nye medarbejdere eller vedligeholdelse af færdigheder.

Uddannelsen vil bestå af en kombination af fysiske kurser, virtuel/online undervisning.

Stand-Up møde

PERSONALETRÆNING

Et særligt tilpasset tilbud til jeres medarbejdere. Vi tilbyder 1/2 dage, hele dage, og kursusforløb over flere dage. Indholdet bliver afstemt efter Jeres ønsker, behov, tid, og ressourcer.

Undervisningen kan efter aftale holdes online, som virtuel træning eller det kan afholdes fysisk på arbejdspladsen. 


Vi anbefaler altid at man tænker et helhedsorienteret forløb, hvor man tænker læringsprocess og  forankring, samt inddragelse af arbejdspladsen egne valgte metoder/procedurer ind i undervisningen.

Business Conference

SUPERVISION & RÅDGIVNING

Professionel supervision og rådgivning for ledere, teams og medarbejdere. Det kan være 1-1, i teams eller for alle i organisationen.

Vi tilbyder også udredning og forløb for borgere tilknyttet private og offentlige tilbud.

Vores supervisorer er alle meget erfarne, og de har alle indsigt i den undervisning jeres medarbejdere har modtaget af vores konsulenter. Derved understøttes både den personlige og faglige udvikling. Vi er specialister i at hjælpe med at udvikle interne retningslinjer/politikker.

 

Vi tilbyder også, at vi kan bistå eller administrere jeres kursusadministration. Indkaldelse af medarbejdere, samle overblik og dokumentere hvem der har gennemført kurser, sikre at der bliver fulgt op i bestemte intervaller, certificering og vedligeholdelsestræning af interne instruktører mm. Med andre ord, så kan vi i samarbejde med jer udvikle og sikre fundamentet for et positivt, omsorgsfuldt og udviklende arbejdsmiljø.

Supervision & rådgivning kan foregå fysisk og online.

Billede af Scott Graham

ONLINE KURSER

Undervisning og træning på afstand er et godt alternativ til at mødes. Vi tilbyder tilpasset online blended & virtuel undervisning/webinarer og træning til alle i organisationen ud fra jeres ønsker.

Webinar:

Undervisningen og indholdet aftales, hvorefter I kan gennemgå undervisningen alene, mødes 2-2, i mindre eller større grupper. I har en unik mulighed for at tilpasse træningsforløbet. Kravet er, at i har adgang til en skærm og lyd, og at i har den fornødne plads til at bevæge jer på hvis der indgår psyko-fysisk træning.

Online trænings- og læringsplatform:

Vi har opbygget vores helt egen unikke onlineplatform hvor alle medarbejdere kan få adgang til onlinetræning, med tilgang 24/7. For en lille investering har I adgang til at få opkvalificeret nye medarbejdere og få forankret og repeteret det I evt. har lært på de fysiske kurser. I får jeres helt egen side med eget logo, og adgang til følge data på test, gennemførsel mm. Hvis I har jeres egen interne træningsplatform, kan I tilkøbe oplæg I kan anvende og benytte.

Overskrift 5

Konflikter er et vilkår når vi møder mennesker.

Her kan du se et eksempel på resultatet af en afvisning, som mange ansatte i både den private og offentlige sektor kender alt for godt.

On the Phone

KONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Det er helt uforpligtende!

Tak for din mail. Vi besvarer så hurtigt vi kan.