top of page
Velkommen: Citat

VI TILBYDER

Et helhedsorienteret Tryghedskoncept der medvirker til at sikre glade, trygge og motiverede medarbejdere!

Fysisk og psykologisk tryghed, trivsel og arbejdsglæde medvirker til mindre sygefravær, giver færre konflikter, men giver også stabilitet og fastholder gode medarbejdere.

 

Vi tilbyder et særligt udviklet Tryghedskoncept, der medvirker til at give et kompetenceløft til alle i organisationen. Med høj faglighed, spændende, inspirerende tryghedsskabende oplæg og træning, understøttet af en mulighed for adgang til en online lærings- og træningsplatform, får I som arbejdsplads mulighed for et helhedsorienteret uddannelses- og træningsforløb.  Vi har fokus på forebyggelse, håndtering og læring, men også på proces og forankring af det I gerne vil lære og ændre. Vi værner om vores værdier, som er omsorg, etik og skånsomhed, og har altid mennesket i centrum. 

Vores kurser & forløb er målrettet alle ansatte i den private og offentlige sektor, der arbejder med mennesker, eller som møder mennesker i deres daglige virke. Både jer der er i front på arbejdspladsen, kører ud, tilbyder service, pleje, støtte eller omsorg, jer der tager telefonen eller jer der er den gode kollega der gerne vil støtte og hjælpe.

Vi har mere end 18 års erfaring i at undervise på bosteder, insitutioner, skoler. specialskoler, plejen, psykiatrien, somatikken, styrelser, misbrugsområdet, AFS & udviklingshæmning, detail mm.

Vi har et stort udbud af temaer som også indgår som en del af vores Tryghedskoncept herunder: faglige udfordringer og metoder, konfliktforebyggelse, konfliktens felt - at være i konflikt, konflikthåndtering, kommunikation, deeskalering, trygheds- risikovurdering, , efterværn - defusing og debriefing, samarbejde & rollefordeling, tryghedstræning - skånsom nødværge og skånsom magtanvendelse.

Team Meeting

KURSER & UDDANNELSESFORLØB I KONFLIKTHÅNDTERING

"En investering i arbejdsmiljøet, der gør en kæmpe forskel!"

henrik-2827.jpg
5F7EE223-106B-46D9-9413-3282FC7B8D3D.jpeg

Vores tryghedskoncept indeholder bla:

 • Oplæg & supervision der giver fælles viden og øget tryghed 

 • Udarbejdelse af:

  • APG - Tryghedsplaner

  • APG - Tryghedsanalyser 

  • APG - Tryghedsprofiler

  • APG - Tryghedsoverblik

 • Tryghedstræning - den kropslige læring

 • Specialuddannelser

Vi er specialister i at omsætte teori til praksis!

DET SIGER VORES KUNDER.

KURSER OG UDDANNELSESFORLØB

Underviseren viste stor indsigt og forståelse for de etiske dilemmaer personalet i psykiatrien kommer til at stå i, og kan give brugbare redskaber til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, og formidler det der er vigtigt for personalet at kende fra psykiatriloven, retsplejeloven og straffeloven på en forståelig måde med eksempler fra praksis.

Marianne Olander
Afdelingssygeplejerske.

KURSUSOVERSIGT

Vores kompetente undervisere tilbyder oplæg, undervisning inden for alle specialområder. Herunder har du mulighed for at trykke på boksen og søge mere information: 

BOSTEDER & INSTITUTIONER

PLEJE, OMSORG OG HJEMMEPLEJE

MISBRUG & FORSORG

SERVICE & DETAIL

VIDEO - DEN SVÆRE SAMTALE

Konflikter er et vilkår når vi møder mennesker.

Her kan du se et eksempel på resultatet af en afvisning, som mange ansatte i både den private og offentlige sektor kender alt for godt.

Vi tilbyder særlige forløb målrettet positiv borgerkontakt med fokus på de svære samtaler.

Podcast med John Harmsen & Henrik Møller
Hør mere om konflikter, undervisning, tips & tricks og om værktøjerne kan bruges både privat og på jobbet.

Mikrofon Sound redigering
YOUTUBE VIDEO
CSR

Vi støtter også. Her ser du nogle at de gode formål vi vælger at støtte.

Skærmbillede 2021-12-29 kl. 11.20.31.png
thin-blue-line-logo-240px.png
Ældresagen logo.png
Bedre psykiatri.png
Skærmbillede 2021-12-29 kl. 11.27.33.png
On the Phone

KONTAKT

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Det er helt uforpligtende!

Tak for din mail. Vi besvarer så hurtigt vi kan.

bottom of page