top of page

VORES UNDERVISERE

Et unikt og stærkt team

Alle vores undervisere er nøje udvalgt. Vi vægter faglighed, kompetencer og samarbejde højt, og derfor kan vi tilbyde et af Danmarks mest erfarne konsulentteams. Derudover har vi flere professionelle og kompetente samarbejdspartnere, som er tilknyttet for at vi i samarbejde med jer, kan løfte opgaverne og give jer det bedste der findes. I praksis betyder det, at vi kan hjælpe alle i organisationen med alt der vedrører forebyggelse, håndtering, sikkerhed, trivsel, arbejdsglæde, opsamling og læring.

 

De faste undervisere har bl.a. baggrunde fra psykiatrien, politiet, sundhedssektoren og sikkerhedsbranchen. Vi har erfarne psykologer, konsulenter og skuespillere tilknyttet. 

04AAC84F-D6EC-4F39-9369-A2159F345C52_edited.png

Henrik Møller

Stifter & ejer

Institut for Konflikthåndtering er stiftet af Henrik Møller. Med mange års erfaring fra Dansk Politi, 3 års erfaring fra sikkerhedsbranchen, mere end 30 års undervisningserfaring, heraf 18 år som underviser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse, afholdelse af mere end 2000 kursusdage, arbejdet som vikar inden for specialområdet, giver det mig grundlaget for at tilbyde mine kunder et professionelt og nærværende koncept, som kan tilpasses de ønsker og behov, der måtte være.

 

Jeg er specialist inden for skånsom nødværge og skånsom magtanvendelse inden for plejen, psykiatrien, socialpsykiatrien og specialområdet, men arbejder altid ud fra tilgangen om at magtanvendelse er sidste udvej. 

Anne Jensen

Psykolog

Anne er Cand. Psych. fra Århus Universitet og har siden 1999 arbejdet på Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, Århus Amts BST, Uddannelsesafdelingen på Risskov, Psykiatrien i Århus Amt, Center for Kompetenceudvikling, Region Midt, Psykiatriens Uddannelsesteam, Region Nord, og arbejder nu som Selvstændig arbejds- og organisationspsykolog og underviser.

 

Anne står desuden bag 9 publikationer, og er en anerkendt oplægsholder på bl.a. konferencer. Fokus og undervisningsområder er bl.a. konfliktforebyggelse, APG - Arousal Profil & Guideline, Deeskalering som metode og psykisk arbejdsmiljø – herunder mobning, arbejdsglæde og konfliktløsning.

3404AC05-1EDE-4B1F-BBE0-E24C97486A64_edited.jpg

Karsten Koch

Partner

IFKH - Karsten Koch_edited.jpg
billede-på-vej.jpeg

Katja Iversen

Læge

Katja er en dygtig og erfaren formidler indenfor bl.a. sygdomsforståelse og kan give din arbejdsplads en grundig og spændende indføring i bestemte sygdomme/lidelser eller bestemte adfærdsmønstre efter dit/jeres ønske og behov.

Uddannet Kandidat i Medicin fra Syddansk Universitet i Odense i 2013.

Katja er læge med bred klinisk erfaring. Siden Embedseksamen har hun arbejdet på Psykiatrisk Afdeling i Odense, gennemført Klinisk basisuddannelse i Holstebro på hhv. Medicinsk Afdeling MM og hos Lægerne Danmarksgade, og har opnået ret til selvstændigt virke. Efterfølgende har Katja gennemført Introduktionsstilling i Almen Medicin, og som led i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin, gennemført Fase 1 samt blokansættelser inden for Gynækologi og Obstetrik, Medicin, Organkirurgi, Psykiatri.

Hertil kommer flere års erfaring fra undervisning i medicin på Ergoterapeut Uddannelsen på VIA Holstebro, undervisning på diverse hospitalsafdelinger og hos Privatpraktiserende Læger, alt sammen indenfor det medicinske speciale vedr. specifikke medicinske lidelser i et bredt spektrum.Katja har gennemgået div. kurser bla. i Ledelsespsykologi, Organisation og Ledelse ved Sundhedsstyrelsen, samt diverse specialespecifikke kurser.

Nina Lildal-Schrøder

Psykolog

Nina er privatpraktiserende psykolog, med speciale i sexologi og psykiatri. Hun er Specialist i Psykopatologi og Klinisk Psykologi og har egen klinik i Køge.
Nina har gennem de sidste 15 år arbejdet med forskellige former for sexologi, med sårbare og socialt udsatte mennesker og i retspsykiatrien. Hun har mange års praktisk erfaring fra både retspsykiatrien og fra sikrede institution og er en erfaren terapeut, såvel som både supervisor og underviser. Nina er forfatter til bøgerne Kort og godt om LGBT+ og Kort og god
t om seksualitet. Nina tilbyder bla. 1 og 2 dages kurser, foredrag og oplæg.

 

Ninas fokusområder er bl.a.:

 • Seksuelt grænseoverskridende og krænkende adfærd

 • Senfølger efter seksuelle overgreb

 • Udarbejdelse af seksualpolitikker til bosteder

 • Debriefing efter voldsomme hændelser

 • Supervision af medarbejdere på fx bosteder, institutioner og i psykiatrien

 • Risikovurdering ift. voldelig adfærd og sædelighedskriminalitet

0331-2_edited_edited.jpg
ll.jpg

Mette Manrath

Psykolog

Er Cand. Psych. fra Aarhus Universitet og har siden endt uddannelse arbejdet ved bl.a. Center for Kompetenceudvikling, Retspsykiatriske afsnit og Særlige Pladser i Region Midtjylland. Ligeledes haft ansættelse ved Kriminalforsorgen samt været tilknyttet Forsvaret og Rigspolitiet. Har i alle årene været selvstændig konsulent inden for både arbejds- og organisationspsykologi samt psykiatri med opgaver i både ind- og udland. Arbejdsopgaverne har haft mange vinkler både i form af at være leder, underviser, oplægsholder, udreder, terapeut og proceskonsulent.


Fokusområder er bl.a.:

 • Håndtering af udadreagerende personer

 • Voldsforebyggelse og vredeshåndtering (aggressionsforvaltning)

 • Misbrugsbehandling

 • Risikovurdering i teori og praksis

 • Sygdomslære (psykiatriske lidelser)

 • Supervision af enkeltpersoner og grupper

 • Konfliktmægling mellem konfliktende parter

 • Coaching og uddannelse af ledere samt andet personale

 • Stresshåndtering, Positiv psykologi og Mindfulness

 • Psyko-social støtte og debriefing

 • Udredning og testning (speciale inden for den 

 • kriminelle profil/dyssociale karakter).

Lene Schmidt-Ebbesen

Psykolog

Lene er uddannet cand. psych., specialpsykolog og specialist i psykoterapi, og har siden 2013 været ansat på Psykiatrisk Afdeling, Esbjerg. De seneste år med funktion på et sengeafsnit for alle diagnosegrupper og før da i forskellige ambulante funktioner.

 

Tidligere har Lene arbejdet i kommunalt regi med opgaver for skole- og familieafdeling samt i privat praksis. 

Lene har mangeårig erfaring med psykologisk testning og diagnostisk udredning, behandling, supervision og undervisning. Hun har særligt haft fokus på miljøterapi med relationsarbejde, tilknytningsstile og herunder tilgangen til patienten og forståelse af vedkommendes symptomer, modoverføring (de følelser patienten kan vække i os) og patienter med traumer i opvæksten.

Lene_1_edited.jpg
IMG_1656.jpg

Laila Skjoldager

Psykolog

Laila er uddannet Cand.pæd.psych med mange års praktisk erfaring, og er i dag ansat i Amb. For Angst og Tvangssygdomme, Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.

Hun arbejder i  et specialiseret team for patienter med PTSD.

Laila er videreuddannet som kognitiv terapeut og mentaliseringsbaseret terapeut, samt specialiseret i traumefokuseret behandling.

Er supervisor i Retspsykiatrisk afdeling.

Forhenværende konsulent i psykiatrisk regi i forhold til konfliktforebyggelse, herunder undervisning, foredrag og supervision.

Dennis Vestergaard

Psyko-Fysisk konsulent

Dennis er en erfaren konsulent og underviser, som jeg har samarbejdet med i mange år.

Dennis har en baggrund fra militæret, har trænet kampsport og har undervist i konflikthåndtering / Den psyko-Fysiske Metode i mere end 8 år.

IFKH - Konsulent Dennis Vestergaard_edited.jpg
thumb_IMG_0602_1024.jpeg

Maria Malling

Skuespiller

Maria er uddannet skuespiller og er stifter og ejer af forumteatervirksomheden ActbyMariaMalling. Gennem de sidste 8 år har virksomheden medvirket til afholdelse af mange kursusdage, temadage, eksaminer, ledelsesseminarer og konflikthåndterings-kurser, primært inden for somatikken med fokus på forumteater og simulationstræning.

Maria har samlet et specialuddannet hold af dygtige skuespillere, som medvirker efter behov og ønske.

Sammen kan vi løfte den fysiske, mentale og kropslige læring, og træne dagligdags situationer fra jeres praksis. Vi gør det med respekt for deltagernes ønsker om medvirken.

Diana Kjær

Instruktør & træner

Diana har praktisk erfaring fra 8 års arbejde på bosteder inden for specialområdet med ASF og udviklingsforstyrrelser, 17 års ansættelse i Dansk Politi og mere end 23 års undervisningserfaring. 

Diana underviser bl.a. på vores kurser i Low Arousal og Nænsom guidning inden for plejen og på bosteder, specialskoler mm.

IMG_6757.jpeg
IFKH - Molise Petersen

Molise Petersen

Coach / superviser og APG - Specialist

Molise har igennem de sidste 7 år haft haft egen praksis / klinik, hvor hun bla. har afholdt samtaler med børn, unge og voksne. Mennesker der er gået i stå, har oplevet konflikter på jobbet / i privatlivet, eller som har haft brug for indsigt til at kunne komme godt videre i livet.

Molise har flere forskellige uddannelser bag sig, og i kombination med sine personlige kompetencer har hun en helt særlig evne til at mærke ind til kernen, opnå klarhed og give konkrete værktøjer til at Du/I kan takle de udfordringer der fylder. Både dig som leder og dig som medarbejder.

Så har du / I brug for en professionel samtale, og at blive hjulpet kærligt og godt videre, så kontakt os og book en samtale eller et forløb. Det kan være fysisk på arbejdspladsen, hos Molise i Helsingør eller online/telefonisk, alt efter dine / jeres ønsker og fysiske placering.

Molise er også en af vores nøglepersoner / specialister i forhold til udarbejdelse af vores særlige APG - Arousal Profil & guideline / Tryghedsprofiler målrettet børn, unge og voksne. Vi tilbyder APG til private og på skoler, bosteder institutioner & i plejen. Målet er at forebygge og minimere vold / skader og give en tryg hverdag for alle. 

John Harmsen

Foredragsholder

John er forfatter, og er en af Danmarks mest erfarne foredragsholdere, og har siden 2002 inspireret mennesker til et sjovere arbejdsliv. Med John Harmsen får du med garanti foredrag & kurser af en meget høj kvalitet. Både fysisk og online.

På Johns hjemmeside finder du masser af inspiration og links til podcasts mm.
Sammen tilbyder vi virksomheder en helt særlig, og indholdsrig dag med indhold efter eget ønske. 

John er ekspert i arbejdsglæde, og i kan virkelig glæde jer til gode grin, smil og masser af konkrete værktøjer i kan anvende i dagligdagen.

D51FBDFC-AF43-4D2B-BD3C-07FEA6733C92_edited_edited.jpg
IMG_8496.jpeg

Troels Ramløv Nielsen

Konsulent

Troels har 10 års erfaring som fængselsbetjent og har stor erfaring inden for kommunikation, ledelse og menneskelige handlemønstre. Treolsen er uddannet og certificeret underviser i konflikthåndtering fra Kriminalforsorgen og har undervist over 3000 ansatte i både arresthuse, fængsler samt andre institutioner underlagt Kriminalforsorgen. Hans ekspertise ligger i at identificere og forstå konflikter samt at finde løsninger, der skaber en positiv udvikling, gensidig respekt og gode relationer.

Udover erfaringen, fra Kriminalforsorgen har han flere års erfaring, som afdelingsleder med personaleansvar i to kommuner på den Københavnske vestegn. Som erfaren leder har han en unik indsigt i ledelsesaspekter og håndtering af konflikter inden for forskellige politiske organisatoriske rammer. Derigennem en stor forståelsen for vigtigheden af godt psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. 

Troels har suppleret sin viden og færdigheder inden for ledelse ved at tage flere uddannelser bl.a. en lederuddannelse fra Harvard Business School. Specifikt har han specialiseret sig i ledelse i organisationen, forhandling og ledelsesprincipper og den viden trækker han på i sit arbejde, som ledelsesrådgiver til erhvervslivet og det offentlige.

Troels er passioneret og dedikeret til at hjælpe sine medmennesker med at opnå effektiv håndtering af udfordringer og derigennem skabe et harmonisk arbejdsmiljø. Han tror på, at gode relationer, ordentlighed, klar kommunikation og forståelse er nøglen til succesfuld ledelse og håndtering af konflikter.

Anne Jensen

Psykolog

Anne er Cand. Psych. fra Århus Universitet og har siden 1999 arbejdet på Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, Århus Amts BST, Uddannelsesafdelingen på Risskov, Psykiatrien i Århus Amt, Center for Kompetenceudvikling, Region Midt, Psykiatriens Uddannelsesteam, Region Nord, og arbejder nu som Selvstændig arbejds- og organisationspsykolog og underviser.

 

Anne står desuden bag 9 publikationer, og er en anerkendt oplægsholder på bl.a. konferencer. Fokus og undervisningsområder er bl.a. konfliktforebyggelse, APG - Arousal Profil & Guideline, Deeskalering som metode og psykisk arbejdsmiljø – herunder mobning, arbejdsglæde og konfliktløsning.

3404AC05-1EDE-4B1F-BBE0-E24C97486A64_edited.jpg
Modern Architecture

SAMARBEJDSPARTNERE

MengCoLong_340x156px.png

MENG & COMPANY

Danmarks førende konsulenthus inden for relations- og oplevelsesøkonomi. Har eksisteret siden 1990. Meng og Company hjælper dig med at styrke ledelse af adfærd, engagement og kundeoplevelser der skaber vækst på bundlinjen.

Vi tager ansvar for løsningen, oversætter strategi og komplekse problemstillinger til konkret adfærd, styrker en fælles indsats for de fælles mål - hele vejen, og så inspirerer vi med begejstring og indlevelse - alt sammen med et glimt i øjet. Henrik har i mange år været associeret samarbejdspartner. 

Skærmbillede 2021-01-29 kl. 13.00.19.png

DE PSYKO-FYSISKE KONSULENTER
V/BJARNE VEJGAARD

Henrik har siden 2005 været en del af De Psyko-Fysiske Konsulenter - Privat konsulentvirksomhed, som har udbudt kurser i konflikthåndtering og voldsforebyggelse i Danmark inden for den offentlige og private sektor. Har eksisteret siden 1988, og vi har undervist i hele Danmark, Færøerne og i Grønland.

Vi har i samarbejde udviklet den Psyko-Fysiske Metode, der er et helhedsorienteret koncept med fokus etik, omsorg og sikkerhed. Den fysiske tilgang har fokus på deeskalering, forebyggelse, men også skånsomme nødværge teknikker og skånsom magtanvendelse.

unnamed.png

Verdens største sikkerhedsvirksomhed. I dk leverer de bla. specialuddannet sikkerhedshedspersonale og tryghedsmedarbejdere til psykiatrien og socialpsykiatrien. Alle deres specialuddannede sikkerheds- og tryghedsmedarbejdere har deltaget på vores kurser med  særligt fokus på etik, omsorg, rollen og samarbejde.

 

Vi har samarbejdet siden 2008 og gennem G4S Care tilbyder vi en bred vifte af kurser og kompetenceudviklingsforløb. Vi tilbyder bla. en akutpakke til botilbud og institutioner der har akut behov for både tryghedsskabende foranstaltninger ved fysisk tilstedværelse, og kompetenceudvikling af faste medarbejdere.

Learnlet logo.png

Lærings- og vidensplatform designet af lærere.

I 2015 startede de med finde, interviewe og optage passionerede lærere. De omsatte disse oplæg til indhold og lancerede dem som online kurser. De vidste, at vi var i gang med noget stort og i dag har Learnlet mere end 6000 brugere. 

Institut for Konflikthåndtering har indgået en samarbejdsaftale med Learnlet, så vi sammen kan komme endnu længere ud til arbejdspladser i ind- og udlandet med vores online træning og undervisning.

01D127C0-AAB6-410F-810B-78E40CCC4103_4_5005_c.jpeg

Cardiocare Scandinavia Aps er førende indenfor online førstehjælpskurser, hjertestartere og førstehjælpsdukker siden 2009 til flere end 3.000 danske virksomheder og offentlige institutioner.

Caricare udbyder bla. vores kurser i konflikthåndtering til deres kunder og samarbejdspartnere.

F1176FDF-1721-4A89-B45C-E4766E24663B.png

ShowMyDay hjælper børn, unge og voksne med autisme, ADHD og andre kognitive vanskeligheder til større selvstændighed, trivsel og overskud.

ShowMyDay er en APP med visuel kalender, der skaber struktur, mindsker angst og styrker brugerens evner til at klare opgaver og gøremål på egen hånd.

E360AD12-9F58-4294-92B5-C7712F564EF7.jpeg

Et dedikeret konsulenthus med rådgivere inden for ledelse og arbejdsmiljø.

Human House består af to kompetencecentre med konsulenter, der hver især er eksperter inden for henholdsvis ledelse og arbejdsmiljø.

 

Det betyder, at du som kunde i Human House både kan få dyb ekspertviden og samtidigt få en samlet forretningssparring, der gør en reel forskel for både ledere og medarbejdere i din virksomhed eller organisation.

Sammen tilbyder vi kurser målrettet ledere og medarbejdere. 

bottom of page