top of page
Woman on the Phone

SUPERVISION & RÅDGIVNING

Vejen til tryghed og forandring

Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. Supervision som metode bruges som faglig udviklingsmetode blandt psykologer, psykoterapeuter samt andre professioner, der arbejder med mennesker, f.eks. socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, læger osv.

Supervision udøves af en supervisor, som har særlig erfaring med det faglige område eller med supervisionsmetode.

Modtagerne af supervision kaldes supervisander. Supervision kan gives til enkeltpersoner eller til mindre grupper. Supervisionen foregår i en tidsmæssigt afgrænset ramme. Supervision har særligt fokus på de mennesker, der skal have gavn af professionens faglige arbejde.

Vi tilbyder også at vi kan bistå eller administrere jeres kursusadministration. Indkaldelse af medarbejdere, samle overblik og dokumentere hvem der har gennemført kurser, sikre at der bliver fulgt op i bestemte intervaller, certificering og vedligeholdelsestræning af interne instruktører mm. Med andre ord, så kan vi i samarbejde med jer udvikle og sikre fundamentet for et positivt, omsorgsfuldt og udviklende arbejdsmiljø.

VI TILBYDER

Specialistviden

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Arbejdstilsynet har i 2020 udgivet en særlig vejledning målrettet arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det særdeles vigtigt, at i som organisation understøtter det vigtige arbejde i både at forebygge konflikter, mobning og krænkelser, men også at medarbejderne har adgang til kompetent supervision når noget fylder.

DEBRIEFING

Debriefing er en formaliseret, systematisk krisepsykologisk indsats, der samler den gruppe medarbejdere, der har været involveret i eller overværet en voldsom hændelse, og eventuelt deres leder. Debriefing har til formål at minimere skadevirkningerne efter en voldsom hændelse, så psykiske mén forebygges. Vi har erfarne krisepsykologer tilknyttet i hele landet.

UDREDNING

Vi tilbyder psykologiske undersøgelser, udredning af IQ, personlighed og psykopatologi. Vi har også erfaring med udredning og testning med speciale inden for den kriminelle profil/dyssociale karakter samt traumefokuseret behandling.
Vi tilbyder særligt tilpassede forløb til borgere tilknyttet kommunale og private tilbud.

SUPERVISION

Professionel supervision og sparing for ledere, teams og medarbejdere. Det kan være 1-1 eller i teams. Vores supervisorer er alle meget erfarne, og de har alle indsigt i den undervisning jeres medarbejdere har modtaget af vores konsulenter. Derved understøttes både den personlige og faglige udvikling. Vi tilbyder fysisk, og online supervision.

PRISER

Vi giver et særligt tilbud målrettet jeres ønsker og forventninger. Kontakt os så finder vi den bedste løsning.

bottom of page