top of page

FHL - METODEN

En helhedsorienteret undervisnings- og træningsmetode, som er udviklet på baggrund af nyeste viden & evidens og mere end 20 års praktisk erfaring.

"DET SKAL VÆRE TRYGT AT GÅ PÅ ARBEJDE"

FHL - Metoden.png

FHL-METODEN ET TRYGT KONCEPT

Forebyggelse - Håndtering - Læring

Vi har valgt, at vi vil bidrage til det gode og trygge arbejdsmiljø. Vi ved, at mennesker der går glade på arbejde, og så i højere grad går glade hjem til familien når de har fri + de spreder glæde og positivitet i kontakten med de mennesker de møder når de passer deres arbejde. De bliver også længere og de tiltrækker nye gode kolleger.

Mange af vores tiknyttede undervisere har oplevet udviklingen på egen krop. De har set og mærket hvordan konstante forandringer, ændringer, sammenlægninger og besparelser i organisationen, og borgere der bliver markant dårligere, mindre tid til at løse opgaverne, har ført til stress, mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø. De fleste af os kender "hamsterhjulet" og hvor svært det kan være at bryde de negative mønstre. Resultat ses desværre også ved en øget forråelse inden for mange fagområder.


Det er derfor vigtigt at kompetenceudvikling og videnstransformation sker i et tilpasset tempo, at det giver mening og at medarbejderne er motiverede for læring, og at medvirke til at skabe nødvendige forandringer på arbejdspladsen. Vi bliver aldrig færdig med at udvikle os, og sådan skal det selvfølgelig også være. Men det er vigtigt at undervisningen og indholdet er forankret i landets kultur, og tilpasset i forhold til etik, normer og lovgivning.

Med baggrund i vores fælles viden og erfaring har Institut for Konflikthåndtering udviklet et helhedsorienteret koncept, som indeholder det bedste der findes i ind- og udland.

FHL- Metoden er udviklet og lavet til medarbejdere ansat på arbejdspladser i Danmark, Færøerne og i Grønland 

Laboratorie

FORSKNING OG EVIDENS

Vores Undervisning og FHL-Metoden tager udgangspunkt i nyeste forskning, evidens og "best practice" fra ind- og udland. Forskningen udgør en særdeles vigtig del af hele vores teoretiske fundament for vores koncept. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at sikre at det der læres skal kunne omsættes til praksis og Danske forhold. 

 

I IFKH sætter vi fokus på det gode og trygge arbejdsmiljø. Vi tror på at trygge rammer giver gode arbejdsvilkår, hvor fagligheden og arbejdsglæden kan blomstre til gavn for både medarbejdere og de mennesker de passer på og omgåes med.

LINKS

Herunder vil der løbende blive opdateret henvisninger til litteratur, artikler, metoder, organisationer mfl. som kan have interesse for alle os der arbejder med forebyggelse, håndtering og læring.

BFA.

BFA - Branche Fællesskab Arbejdsmiljø giver gode råd vedr. et godt arbejdsmiljø indenfor velfærd og offentlig administration.

www.arbejdsmiljoweb.dk

ENTMA.

ENTMA - European Network For Training in the Management of Aggression. Et europæisk netværk for trænere. En international organisation der deler viden, forskning og andet, der kan medvirke til at vi nationalt og internationalt kan sikre et omsorgsfuldt behandlingsmiljø både for ansatte og patienter.

www.entma.eu

Konfliktråd.
Konfliktråd er et møde mellem forurettede og gerningsmanden. Det er frivilligt for begge parter at deltage i mødet, der finder sted med en uvildig tredieperson (en mægler) som mødeleder. Konfliktråd træder ikke i stedet for straf, men er et supplement til straf.
www.konfliktraad.dk

Socialt Udviklingscenter (SUS)
Uafhængig, almennyttig forening, specialiseret i metodeudvikling, proces- og projektstyring og formidling i forhold til socialt udsatte medborgere. Udvikling, afprøvning og implementering af metoder. Mange projekter relateret til konfliktstof, fx vold som udtryksform og mobning.
www.sus.dk

Det Kriminalpræventive Råd
Fra det kriminalpræventive råds hjemmeside kan du downloade materiale om konstruktiv konflikthåndtering i skolen, bl.a. projektrapporten ‘Skolens sociale liv’ og publikationen ‘Grib konflikten’.
www.dkr.dk

Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. De fører bla. tilsyn med virksomheder med henblik på at skabe et sikkert, sund og udviklende arbejdsmiljø.

www.at.dk

bottom of page