PERSONALETRÆNING

Et særligt tilpasset tilbud til jeres medarbejdere. Vi tilbyder halve dage, hele dage, og kursusforløb over flere dage. Indholdet bliver afstemt efter Jeres ønsker, behov, tid, og ressourcer.

Undervisningen kan afholdes på arbejdspladsen, ellers vi finder egnede lokaler, der passer til deltagerantal og kursusindhold. Vi tilbyder desuden online undervisningsmoduler og virtuel træning, som kan tilkøbes til både basis- og vedligeholdelsestræning.


Deltagerantallet kan variere, fra små grupper/teams til hele arbejdspladsen der ønsker at blive undervist samlet. Vi har også stor erfaring i at facilitere foredrag, workshops for +100 medarbejdere.


Vi anbefaler altid, at man tænker i et helhedsorienteret forløb, hvor læringsproces og forankring, samt inddragelse af arbejdspladsen egne valgte metoder/procedurer inddrages i undervisningen.

Informational%2520Interview_edited_edited.jpg

Konceptet og indholdet

Igennem de sidst mange år er den fysiske vold, de verbale trusler og krænkelser steget på både private og offentlige arbejdspladser i Danmark. På samme tid har mange arbejdspladser oplevet store besparelser og ændringer i organisationen, nye myndighedskrav m.m. Det har bla. medført øget pres på ledere og medarbejdere i dagligdagen, og et øget sygefravær, som både har haft store menneskelige og økonomiske omkostninger. 

På nogle arbejdspladser har man også oplevet en gruppekultur, der er blevet mere rå og til tider kold, uden at de professionelle selv har opdaget det. Et udpræget tegn på afmagt, og noget som kan være en af de bærende årsager til et stort antal konflikter i dagligdagen. 

Kan vi gøre noget ved denne forråelse, og til tider negative etiske og moralske tilgang til andre mennesker? Kan vi reparere den slidtage, som kulturen har båret med sig, også selv om vi ved, at det for mange medarbejdere har handlet om ren overlevelse! 

ja, det kan vi godt! Men det er hårdt arbejde. Det kræver b.la. at vi tør kigge på os selv. Både se på de tydelige tegn og den konkrete adfærd, men også kigge på de grundlæggende årsager. Vi kan ikke gøre det for jer, men vi kan hjælpe jer på vej. Både med at starte processen op, så i, som personalegruppe, får reflekteret og får sat ord på, og vi kan også hjælpe jer på vej med konkrete værktøjer. 

Nøgleordet er ”tryghed”. 

Vores koncept er udviklet over mange år. Vi ved, at mennesket lærer forskelligt, og derfor arbejder vi på vores kurser med både den visuelle, teoretiske og kropslige læring. Vi tilpasser kurserne til jer og de konfliktniveauer i oplever. Det, i lærer på vores kurser, kan i bruge med det samme, og i vil blive klædt på, så i er bedre rustet til at klare alle faser og udfordringer, uanset hvilken konflikttype i møder. 

Vi benytter os af den nyeste forskning og viden, og derfor tager vi altid udgangspunkt i det, i er gode til. Der hvor i lykkes, og vi arbejder med det, i ved noget om i forvejen, og så bygger vi videre på det. Vi arbejder gerne på alle plan i organisationen.Vi håber derved på at fremelske jeres naturlige lyst til at blive endnu bedre, til det i gør, men også turde forandre jer og gøre noget andet end det i plejer. Det ansvar ligger hos jer, men som vi skriver, skal vi nok hjælpe jer godt og sikkert på vej. 

Tryghed:
Hvis man møder eller arbejder med borgere, der har haft det svært og kan opleves som truende og voldelige, er det at have styr på strategierne helt essentielt.

Den særlige trænings- og undervisningsform som vi tilbyder, kan skabe og give den nødvendige tryghed, der kan gøre dig i stand til at deeskalere og nedtrappe konflikten. Vores fokus er, at have borgeren i centrum, men også at der er tænkt sikkerhed ind i de strategier, der benyttes eller aftales. Du og dine kollegers sikkerhed er vigtig og fysisk indgriben er den sidste udvej. Vi underviser i Low Arousal tilgangen, og er meget bevidste om at inddrage principperne om bla. ansvar, kravstilpasning og effektsmitte.

Målet er at kunne agere bevidst frem for, at reagerer ubevidst. 

Vi gør altid vores bedste for at være den bedste sparringspartner.
Læs mere her på siden og kontakt os gerne uforpligtigende, hvis du har lyst til at vide mere.

METODER

"Det handler om mennesker"

FHL-METODEN

EN HELHEDSORIENTERET UNDERVISNINGS- OG TRÆNINGSMETODE, SOM ER UDVIKLET AF INSTITUT FOR KONFLIKTHÅNDTERING PÅ BAGGRUND AF NYESTE VIDEN & EVIDENS, OG MERE END 20 ÅRS PRAKTISK ERFARING. METODEN INDEHOLDER FYSISKE OPLÆG OG TRÆNING KOMBINERET MED ONLINE MODULER FOR AT SIKRE INTRODUKTION, BASISTRÆNING, UDVIKLING, PROCES OG FORANKRING.

FHL - Metoden.png
Institut for Konflikthåndtering.png

DEN PSYKO-FYSISKE METODE

TEORETISKE OPLÆG - LOVGIVNING - SAMARBEJDE - NÆNSOM GUIDNING - SKÅNSOM NØDVÆRGE - SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

LOW AROUSAL

RO SMITTER !
EN IKKE KONFRONTERENDE, KONFLIKTNEDTRAPPENDE & TRYGHEDSSKABENDE PÆDAGOGISK TILGANG

Institut for Konflikthåndtering - Low Ar
APG - AROUSAL PROFIL & GUIDELINE .png

APG-AROUSAL PROFIL & GUIDELINE

UDARBEJDELSE AF RISIKO- OG HANDLEPROFIL MÅLRETTET MENNESKER MED SÆRLIGE BEHOV. EVIDENSBASERET METODE UDVIKLET SPECIELT TIL DANSKE FORHOLD

KURSUSFORLØB

 • Har I oplevet voldsomme konflikter på arbejdspladsen i mødet med borgeren? 

 • Har I oplevet interne konflikter og uenigheder i personalegruppen der fylder? 

 • Har I oplevet ansatte der har været utrygge i forbindelse med arbejdets udførelse? 

 • Oplever i en forråelseskultur eller omsorgstræthed? 

 • Har I brug for et mere trygt arbejdsmiljø? 

 • Har i brug for hjælp til at skabe mere tryghed? 


Kan du/I svare ja til en eller flere af disse så kan vi hjælpe Jer. Vi har specialiseret os i at lave helhedsorienterede kursusforløb i konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og konfliktløsning for alle faggrupper, som møder borgere med konfliktskabende og/eller udadreagerende adfærd. Vi arbejder på kurserne ud fra devisen om, at vi skal starte med os selv for at forandre verden. En veldudannet og bevidst personalegruppe møder ofte færre og mindre voldsomme konflikter. Forskningen underbygger, at den primære forebyggelse er den vigtigste, hvilket er en vigtig del af undervisningen.


I vores pædagogiske tilgang arbejder vi bla. med: 

 • konfliktnedtrappende adfærd / kommunikation 

 • Low Arousal 

 • Positiv anerkendende tilgang 

 • Aktiv lytning 

 • At flytte det ubevidste til det bevidste 

 • Konfliktens felt 

 • Relationsarbejdet 

 • Skånsom magtanvendelse og frigørelser 

 • Respekten for medmennesket.


Målet er således at vi selv i voldsomme situationer forsøger at agere hensigtsmæssigt jvf. gældende lovgivning, og med respekt for det etiske.

Casual Business Meeting

KURSUSINDHOLD

KONFLIKTFOREBYGGELSE & KONFLIKTFORSTÅELSE

DEESKALERING SOM METODE

RELATIONELLE VIRKEMIDLER

TRYGHEDSTRÆNING & PSYKO-FYSISK TRÆNING

LOW AROUSAL

MENTALISERING

SKÅNSOM NØDVÆRGE & NÆNSOM GUIDNING

SKÅNSOM MAGTANVENDELSE

KONFLIKTHÅNDTERING

TRYGHEDSGUIDE & RISIKOVURDERING

KONFLIKTSTILE, SAMARBEJDE OG ROLLEFORDELING

KOMMUNIKATION - VERBALT OG NONVERBALT

LOVGIVNING, REGISTRERING OG ANMELDELSER

EFTERVÆRN - REAKTIONER, DEFUSING & DEBRIEFING

APG - AROUSAL PROFILE & GUIDELINE

DIAGNOSEFORSTÅELSE

ARBEJDSMILJØ - TRIVSEL & ARBEJDSGLÆDE

MILJØTERAPI, TILKNYTNINGSSTILE & MODOVERFØRING

+45 28566430

Søndre Strandvej 98B, 3000 Helsingør

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

©2021 by Institut for konflikthåndtering