top of page

ONLINE TRÆNINGS- OG LÆRINGSPLATFORM

Vi har udviklet vores helt egen unikke online platform, hvor alle medarbejdere kan få adgang til online træning 24/7. For en lille investering har I adgang til at få opkvalificeret nye medarbejdere, vikarer, afløsere og faste medarbejdere.

Indholdet kan både anvendes ved ny indlæring, og for at få forankret og repeteret noget af det teoretiske indhold I evt. har lært på tidligere kurser.

I får adgang til jeres helt egen side, med eget logo, som bliver opbygget efter jeres ønsker. Har I egne retningslinjer, egne velkomst videohilsner mm, kan det lægges ind på siden så I har alt samlet. Nemt, effektivt og fleksibelt.

Hvis I har jeres egen interne trænings- og læringsplatform, kan vi levere de moduler og oplæg, som I ønsker. I køber modulerne så I kan benytte dem frit til uddannelse af egne medarbejdere.

8B0A43B6-882E-40A4-B031-F4FA29E84CFF.heic

UDBYTTE AF ONLINE TRÆNING

Mange virksomheder har fundet ud af fordelene ved at anvende online træning.

Den virtuelle online undervisningsform er kommet for at blive. Jeres udbytte ved at benytte en kombination af fysiske kurser og/eller den virtuelle platform kan bla. være:

 

 • Undervisning når det passer jeres medarbejdere

 • Undervisning der understøtter de forskellige former for læringsstile

 • Sikre den nødvendige opfølgning og vedligeholdelse af det der læres

 • Understøtte proces og forankring af det lærte

 • Spare tid og ressourcer  til fx transport og lønudgift

 • Dokumentation til fx tilsynsmyndighed eller kunder, for at alle at medarbejderne har gennemført den ønskede undervisning, og at I over op til myndigheds-/udbudskrav

  

PRISER

Vi udregner en pris på baggrund af jeres ønsker. I kan tilmelde alle medarbejdere med egen adgang, I kan tilkøbe nogle få licenser som gives til nøglepersoner, fx. interne instruktører eller i kan få et link der giver adgang til alle.

Minimum 6 måneders binding + løbende abonnement, der kan opsiges inden 1 måned før periodens udløb. 

Køb: Der gives specialpris på køb af undervisningsmoduler I kan benytte til jeres egen onlineplatform. Kontakt os for info.

Learnlet logo.png

SAMARBEJDSPARTNER

Learnlet logo.png

Det vigtigste for os er, at vi kommer ud med vores budskaber og at vi kan undervise på så mange arbejdspladser som muligt. Vi ønsker dermed at vi kan bidrage til kompetenceløft på danske arbejdspladser så vi kan medvirke til øget trivsel, arbejdsglæde og færre konflikter. Vi har derfor valgt at indgå i et tæt samarbejde med Learnlet, som er en prisbelønnet online træningsplatform med mere end 6000 brugere. Her kan du tilkøbe flere af vores specielt sammensatte undervisningsmoduler.

I løbet af kurset vil du blive præsenteret for konkrete værktøjer til klar kommunikation, som du kan inddrage i dit arbejde med det samme. Du bliver introduceret for relevante eksempler og praktiske øvelser undervejs, så du kan se, hvordan du kan bruge effektiv og klar kommunikation til at undgå misforståelser og forbedre kommunikationen mellem dig, dine kollegaer og borger.

Det er et fælles ansvar at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø og god trivsel for alle. Kurset er målrettet de medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne, og hvor der i dagligdagen kan opstå situationer af voldelige, truende eller krænkende karakter. unge er med til at understøtte ledelsen og arbejdsmiljøtemaet og give dem en solid grundviden.

Ofte bygger konflikter på forskellig opfattelse, misforståelser og sprogbrug/kropssprog der leder til en uoverensstemmelse. Mange konflikter kan nedtrappes og måske helt undgås gennem forståelse af vores samtalepartners perspektiv. På kurset vil du få konkrete værktøjer til at forebygge, nedtrappe og afvikle konflikter, inden de udvikler sig..

INDHOLD

Vi tilbyder bla. onlineundervisning i følgende temaer:

 1. Konfliktforståelse

 2. Konfliktforebyggelse

 3. Konflikthåndtering

 4. Deeskalering som metode

 5. Low arousal

 6. Tryghedsguide & risikovurdering

 7. Efterværn - reaktioner og handlemuligheder

 8. Defusing - opfølgende interne samtaler

 9. BVC - Brøset Violence Tjecklist

 10. Samarbejde og rollefordeling

 11. TKI - De 5 konfliktstile

 12. Straffeloven § 13 og 14 - Nødværge og nødret

 13. Straffelovens § 119 og 121 - vold og trusler mod offentlige ansatte

 14. Straffelovens § 244 + 245 + 265 - vold og trusler mod private

 15. Anmeldelser til politiet

 16. Lov om voksenansvar

 17. Serviceloven

 18. Folkeskoleloven

 19. Psykiatriloven

 20. APG - Arousal Profil & Guideline

 21. Grænsesætning

 22. Kommunikation

 23. Den svære samtale

 24. Udekørende - trygt & sikkert

 25. Sikkerhedsmedarbejdere

 26. Vagt & service

 27. Detail & Butiksansat

 28. Mestringsskema / tryghedsoverblik 

3AD03E80-C076-4E3D-912A-05450BC76C68.png

En af vores samarbejdspartnere udtaler:

Vi ønsker at give vores medarbejdere de bedste forudsætninger for en god og sikker arbejdsdag – og vi ønsker at vores kunder skal modtage kompetente medarbejdere. 

Derfor går vi meget op i, at vores medarbejdere får den bedst mulige uddannelse.
Vi har siden foråret bygget på en e-læringsplatform, der skal sørge for at medarbejderne kan uddanne sig hjemme eller på farten. E-læringen føler vi op med fysisk træning, så læringen kan afprøves og øves i det virkelige liv. 

For at vores e-læring har høj kvalitet, samarbejder vi med Henrik Møller og IFKH - Institut for Konflikthåndtering.  

Her er fokus på praksisnær kompetenceudvikling og læring, og materialet er lavet af fagspecialister, der har mange års erfaring. 
Vi har derfor fået undervisningsmateriale lige til de kompetencer vores medarbejdere har brug for i det daglige arbejde. 

LÆRINGSSTILE-OPBYGNING & EFFEKT

LÆRINGSSTILE

Mennesker lærer forskelligt, men der er selvfølgelig flere ting der har indflydelse på udbyttet og læringseffekten. De seks vigtigste er:

 • Det visuelle: At bruge øjnene

 • Det auditive: At bruge ørerne

 • Det taktile: At bruge hænderne

 • Det kinæstetiske: At bruge kroppen


Og så er der to markante forskellige tilgange: den holistiske og den analytiske.

 • Den holistiske elev har brug for humor og for at kende helheden for at blive motiveret

 • Den analytiske elev har brug for stringens og saglighed


​Når det kommer til stykket er de fleste mennesker ret ens når de skal lære noget nyt:

 • Kommunikationen skal være klar og passe til deres virkelighed.

 • De skal vide, hvorfor de skal lære det.

 • De skal være motiveret for at lære.

 • De skal yde en indsats for at lære.

 • De skal have mulighed for at reflektere over den information de modtager, så de kan indarbejde det i de strategier, de allerede har i hjernen.


De fleste lærer bedst noget om emner, der interesserer dem, og som bliver formidlet på en spændende måde. Hvad det er for den enkelte, er naturligvis meget individuelt.

OPBYGNING

Digitale moduler kan gøre forløbene mere individuelle og skræddersyede til netop jeres arbejdsplads. Om vi mødes virtuelt eller fysisk, så er det vigtigt at vi møder den enkelte deltagers behov og videnniveau. Selvom deltagerne måske skal igennem den samme læring, så har vi ikke nødvendigvis behov for at kunne tilgå den samme viden på samme tidspunkt. Vi differentierer og tilpasser vores undervisning og den viden som vi ønsker at formidle. Vi tilbyder moduler som er skræddersyet til jer.

EFFEKT

Effekten er selvfølgelig afhængig af indholdet, erfaring, tildligere kurser mm. Online & virtuel træning og læringsforløb har en fleksibel form, hvor deltagerne kan tilgå et digitalt læringsrum i deres eget tempo. Indholdet tilgængelig, når de har brug for det. Der er også mulighed for at deltagerne også få sparring inden for kortere intervaller end ved et fysisk forløb, hvilket medvirker til, at vi kan hjælpe jer godt på vej.

bottom of page