top of page
8B0A43B6-882E-40A4-B031-F4FA29E84CFF.heic

Online trænings- og læringsplatform

Vi har udviklet vores helt egen unikke online platform, hvor alle medarbejdere kan få adgang til online træning 24/7. For en lille investering har I adgang til at få opkvalificeret nye medarbejdere, vikarer, afløsere og faste medarbejdere.

Indholdet kan både anvendes ved ny indlæring, og for at få forankret og repeteret noget af det teoretiske indhold I evt. har lært på tidligere kurser.

I får adgang til jeres helt egen side, med eget logo, som bliver opbygget efter jeres ønsker. Har I egne retningslinjer, egne velkomst videohilsner mm, kan det lægges ind på siden så I har alt samlet. Nemt, effektivt og fleksibelt.

Hvis I har jeres egen interne trænings- og læringsplatform, kan vi levere de moduler og oplæg, som I ønsker. I køber modulerne så I kan benytte dem frit til uddannelse af egne medarbejdere.

Udbytte af online træning

Den virtuelle online undervisningsform er kommet for at blive. Jeres udbytte ved at benytte en kombination af fysiske kurser og/eller den virtuelle platform kan bl.a. være:

Undervisning der understøtter de forskellige former for læringsstile

Hvad koster det?

  • Tilmeld alle medarbejdere med egen adgang 

  • Tilkøb licenser som gives til nøglepersoner

  • Eller ét link der giver adgang til alle

Minimum 6 måneders binding + løbende abonnement, der kan opsiges inden 1 måned før periodens udløb. 

Køb: Der gives specialpris på køb af undervisningsmoduler I kan benytte til jeres egen onlineplatform. 

Vi udregner en pris på baggrund af jeres ønsker.

Dokumentation til f.eks tilsynsmyndighed eller kunder

Sikre den nødvendige opfølgning og vedligeholdelse af det der læres

Spare tid og ressourcer til f.eks transport og lønudgift

Vores online træningsplatform

Vores online trænings- og læringsplatform tilpasses til jeres arbejdsplads, med eget logo, beskrivelser og tilpasset indhold.

En unik mulighed for læring når det passer Jer.

laptop med billede af læringsplatform

EKSEMPLER PÅ ONLINE UNDERVISNINGSMODULER

1

Det er et fælles ansvar at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø og god trivsel for alle.

 

Kurset er målrettet de medarbejdere, der arbejder med børn, unge og voksne, og hvor der i dagligdagen kan opstå situationer af voldelige, truende eller krænkende karakter. unge er med til at understøtte ledelsen og arbejdsmiljøtemaet og give dem en solid grundviden.

2

Kommunikation – det konflikt nedtrappende sprog

I løbet af kurset vil du blive præsenteret for konkrete værktøjer til klar kommunikation, som du kan inddrage i dit arbejde med det samme.

Du bliver introduceret for relevante eksempler og praktiske øvelser undervejs, så du kan se, hvordan du kan bruge effektiv og klar kommunikation til at undgå misforståelser og forbedre kommunikationen mellem dig, dine kollegaer og borger.

3

Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering i praksis

Ofte bygger konflikter på forskellig opfattelse, misforståelser og sprogbrug/kropssprog der leder til en uoverensstemmelse. Mange konflikter kan nedtrappes og måske helt undgås gennem forståelse af vores samtalepartners perspektiv.

 

På kurset vil du få konkrete værktøjer til at forebygge, nedtrappe og afvikle konflikter, inden de udvikler sig..

Vi tilbyder bl.a. onlineundervisning i følgende temaer:

Konfliktforståelse

Konfliktforebyggelse

Konflikthåndtering

Deeskalering som metode

Low arousal

Tryghedsguide & risikovurdering

Efterværn - reaktioner og handlemuligheder

Defusing - opfølgende interne samtaler

BVC - Brøset Violence Tjecklist

Samarbejde og rollefordeling

TKI - De 5 konfliktstile

Straffeloven § 13 og 14 - Nødværge og nødret

Straffelovens § 119 og 121 - vold og trusler mod offentlige ansatte

Straffelovens § 244 + 245 + 265 - vold og trusler mod private

Anmeldelser til politiet

Lov om voksenansvar

Serviceloven

Folkeskoleloven

Psykiatriloven

APG - Arousal Profil & Guideline

Grænsesætning

Kommunikation

Den svære samtale

Udekørende - trygt & sikkert

Sikkerhedsmedarbejdere

Vagt & service

Detail & Butiksansat

Mestringsskema / tryghedsoverblik 

3AD03E80-C076-4E3D-912A-05450BC76C68.png

En af vores samarbejdspartnere udtaler:

"Vi ønsker at give vores medarbejdere de bedste forudsætninger for en god og sikker arbejdsdag – og vi ønsker at vores kunder skal modtage kompetente medarbejdere. 

Derfor går vi meget op i, at vores medarbejdere får den bedst mulige uddannelse.
Vi har siden foråret bygget på en e-læringsplatform, der skal sørge for at medarbejderne kan uddanne sig hjemme eller på farten. E-læringen føler vi op med fysisk træning, så læringen kan afprøves og øves i det virkelige liv. 

For at vores e-læring har høj kvalitet, samarbejder vi med Henrik Møller og IFKH - Institut for Konflikthåndtering.  

Her er fokus på praksisnær kompetenceudvikling og læring, og materialet er lavet af fagspecialister, der har mange års erfaring. Vi har derfor fået undervisningsmateriale lige til de kompetencer vores medarbejdere har brug for i det daglige arbejde"

bottom of page