top of page
forretningskvinde

LEDERTRÆNING

En faglig kompetent leder der er klædt på til at sikre både en omsorgsbaseret og en 
tillidsbaseret ledelsesstil er vigtigt og er medvirkende til at sikre et trygt og sikkert arbejdsmiljø, øget trivsel og at sikre fastholdelse af medarbejderne.
På vores lederuddannelse får du konkrete redskaber til at styrke dine ledelseskompetencer.
Uddannelsen er til dig, der vil have en praksisnær lederuddannelse med en solid værktøjskasse, som du kan anvende i din dagligdag.

INDHOLD

Kurserne og indholdet kan tilpasse efter jeres ønsker, krav og forventninger. Undervisningen kan foregår online i moduler eller på et fysisk kursus.

Strategizing

FOREBYGGELSE

Hvilke indsatsområder et vigtige hvis i som organisation ønsker at arbejde med konfliktforebyggelse. Vi inddrager evidens og praktisk erfaring, og på kurset vil du tilegne dig viden, som er direkte anvendelig i din daglige virke.

Implementation Planning

FAGLIGE UDFORDRINGER

Alle ledere har oplevet de mange faglige udfordringer som er en del af lederjobbet. Det er vigtigt at være bevidst om hvordan man som leder kan gå forrest, vise vejen og italesætte, men ikke mindst aktivt handle, og medvirke til at skab de nødvendige forandringer. Målet er øget trivsel, arbejdsglæde og at forebygge forråelse.

Finance Consultancy

FAGLIGE METODER

Værktøjskassen der kan støtte lederen i processen. Et strategikatalog med anbefalinger og beskrivelser der hjælper dig godt på vej. Målet er at sikre en helhedsorienteret indsats understøttet af hele organisationen.

Informative Interview

EFTERVÆRN

En af lederens vigtigste opgave er at kunne sikre at medarbejderne kommer godt igennem kriser, traumer og konflikter. Vi sikrer at lederen har kendskab til basal viden om reaktioner, psykisk førstehjælp, defusing, debriefing og læringsopsamling.

bottom of page