Foredrag

TRÆNERTRÆNING

"Train the Trainer" uddannelsesforløb til jer der ønsker at sikre intern træning og forankring. Forløbet giver medarbejderne de fornødne kompetencer til at kunne forstå basistræning, introduktion af nye medarbejdere og vedligeholdelse af færdigheder.

Strategizing

UNDERVISNING

Oplæg, træning og øvelser, der klæder den enkelte medarbejder på til at kunne undervise og træne egne kolleger. 

Undervisning kræver autoritet, et højt fagligt niveau, men også at man besidder den nødvendige indsigt i hvordan man gør det i praksis.

Modulet er funderet i teorien og vi øver praksis.

Implementation Planning

PLANLÆGNING

Mange arbejdspladser oplever store udfordringer med at få introduceret nye medarbejdere, og at få trænet og vedligeholdt det man har lært.

På modulet gennemgår vi bl.a. de muligheder og ideer der findes så vi sikrer at vi også får gennemført den planlagte træning.

Finance Consultancy

SAMARBEJDE

Al træning og læring i en organisation bør ske i samarbejde mellem alle i organisationen. Indholdet skal forankres i ledelsen, træneren skal gennemføre undervisningen, personalet skal have lyst til at deltage, og der skal hele tiden sikres den fornødne udvikling så indholdet løbende tilpasses arbejdspladsen.

På dette modul arbejder vi bla. med feedback, læring og udvikling.

Giving a Presentation

INDHOLD

Det er vigtigt, at indholdet bliver tilpasset den enkelte arbejdsplads. Der vil blive gennemgået oplæg med indhold, som giver viden, der kan bruges på alle arbejdspladser, men tilbydes også særlig træning i fx. tryghedstræning, udarbejdelse af tryghedsguide, skånsom nødværge, eller skånsom magtanvendelse. 

Modulets længde vil blive tilpasset den ønskede læringsdybde.