top of page
  • Forfatters billedeHenrik Møller

Trusler og vold mod offentligt ansatte er taget til over ti år!

Berlingske skriver i dag:

“I årene 2013 til 2016 var antallet af personer, som årligt blev dømt efter paragraf 119 stk. 1, cirka på mellem 1100 og 1200.


Men i 2017 steg tallet til 1353 personer, og året efter var det helt oppe på 1663 personer.


Siden da har det ligget stabilt højt på cirka 1500 til 1600 personer årligt”.

———————————-


Men baggrund i mine mange år som ekstern konsulent og underviser i bla. Konflikthåndtering på arbejdspladser i hele Danmark, Færøerne og i Grønland, mærker jeg i den grad en forøgelse af særligt trusler og krænkelser. Den fysiske vold fylder heldigvis mindre, men den psykiske påvirkning kan på sigt være lige så slem.


Undersøgelser viser, at de svære skader opstår sjældent, og at der til gengæld er mange af de mindre skader, som dog er begået af nogle få!


Igennem årene har vi talt meget om tålegrænser og rummelighed på vores kurser. Min oplevelse er, at det stadig kun er toppen af isbjerget der bliver anmeldt. Så måske tallene alligevel viser at grænserne for hvad man vil bydes og finde sig i er rykket. Men måske er det også tegn på, at der er mange borgere, som har det ekstremt svært, har svært ved at få den rigtige hjælp, og som møder mennesker der er pressede, stressede og slidte. Volden bliver dermed ofte et udtryk for afmagt.


De ansatte finder sig fortsat i meget, og mange har ikke lyst til at anmelde volden af frygt for represalier, eller på grund af den psykiske belastning en anmeldelse kan føre med sig.


Mange oplever desværre også at de ikke bliver taget alvorligt når de gerne vil anmelde.


De mest retvisende statitiskker udføres klart af forskellige fagforeninger, hvor deres medlemmer ærligt kan byde ind med deres oplevelser, hvilket underbygger at volden er stigende.


Men alt peger i samme retning, og jeg vil ønske og håbe at vi kunne blive endnu bedre til at støtte, hjælpe og behandle dem der har brug for det. Altså forebygge at det sker. Men også at vi fortsat har et stort fokus på arbejdsmiljøet, de kompetencer, og den faglighed som findes på arbejdspladserne. Begge dele kan medvirke til at undgå volden.


Det skal være trygt at gå på arbejde! Et trygt og sikkert arbejdsmiljø medvirker til at skabe trivsel for alle, og kan medvirke til at forebygge vold.


Byd gerne ind og del dine erfaringer. På forhånd tak.


Læs artikel fra Berlingske her:


Comments


bottom of page