top of page
  • Forfatters billedeHenrik Møller

Træning af alarmtilkald for ansatte i kommune


Alarm eller ikke alarm?


Når vi nu ved at borgerne - altså du og jeg, alle har en forventning om at de ansatte i kommunerne hjælper, støtter og giver en god service, er det så vigtigt at de ansatte også føler sig trygge og sikre?


Vi siger JA!


Kravene til kommunernes ansatte er øget igennem de sidste mange år, og særligt i disse tider, hvor mange mærker krisen. Vi forstår alle hvor svært det kan være at få tingene til at hænge sammen, og mange henvender sig for at få hjælp. De fleste borgere er ordentlige og repektfulde, men desværre oplever mange ansatte, at bliver udsat for daglige trusler, krænkelser og måske fysisk vold. En adfærd der sætter dybe spor, skaber mistrivsel, øger sygefravær og antallet af opsigelser.


Vi ville ønske og håbe, at vi kunne genfinde en større respekt for hinanden som mennesker, og at ordentlighed kunne fylde endnu mere. Også når man som borger ikke kan få opfyldt krav, ønsker og forventninger.


I dag har vi holdt oplæg for medarbejdere i en Kommune på Sjælland. De havde truffet valget om at øge trygheden for medarbejderne i front, ved at investere i nye tryghedsalarmer. Det er jo en beslutning som involverer alle, og som kræver at man aflærer gamle vaner og infører nye rutiner. I vores oplæg kom vi bla. ind på samarbejde, rollefordeling, deeskalering, nedtrappende kommunikation, strukturer/aftaler, risikovurdering og så lavede vi simulationstræning med 2 aktuelle cases. Deltagerne fik mulighed for møde den utilfredse borger "Kurt", og aktivt afprøve strategier i et trygt læringsrum. Der hvor der er plads til at udforske og lære.


Den kropslige læring, og udbyttet af at afprøve og øve sig i praksis kan noget helt særligt. Temadagen gav alle ny viden, satte fokus på sårbarhed, men understregede også vigtigheden at medarbejdere der føler og oplever sig trygge & sikre, de er i højere grad i stand til også at yde en god service.


Efterfølgende fik vi denne tilbagemelding far centerchefen:

Virkelig godt kursus. Tak til Henrik og "Kurt". Virkelig godt skåret og givtig formidling. Virkelig godt!


Tak til alle ansatte rundt omkring i kommunerne der hver dag knokler for at hjælpe borgerne. Husk at sige tak, det koster så lidt, men betyder så meget...........
Comments


bottom of page