top of page
  • Forfatters billedeHenrik Møller

Konflikthåndtering - Autismecenter Syddanmark


”Jeg er stolt”

Stolt over, at være en del af en arbejdsplads, som målrettet vægter medarbejdernes sikkerhed højt.

Autisme Center Syddanmark, afdeling Kirkevej har i samarbejde med Henrik Møller fra Institut for konflikthåndtering, arbejdet med, at sikre, at medarbejderne kan tilgå udadreagerende adfærd på en nænsom og sikker måde.

Henrik Møller er en super dygtig underviser, meget ydmyg og positiv. Han formår, at tilrettelægge undervisningen udfra hvad der er behov for.


Vi har valgt i foråret 2022, at starte ud med at give alle medarbejdere 1 dags undervisning med fokus på bla.:

- konfliktforbyggelse i praksis

- Bevidsthed om påvirkninger og udfordringer når vi oplever konflikt

- Kommunikative strategier og nedtrappende kommunikation.

- Risikovurdering i praksis

- Low Arousal - rogivende og ikke optrappende pædagogisk tilgang

- Serviceloven

- Deeskalering, samarbejde og rollefordeling.

- Nænsom guidning, placering og mødet med borgeren

- Skånsom nødværge / magtanvendelse med fokus på etik og skånsomhed.


I efteråret afholdt vi opfølgningsdage med fokus på vedligeholdelse af greb og dele af terorien, herunder med inddragelse af deltagernes egne erfaringer. Det er vigtigt med fokus på proces og forankring af det lærte.


Deltagerne udtrykte alle stor tilfredshed med kurset, indholdet og at det lærte kan bruges og anvendes direkte i praksis. Udbyttet har for flere betydet en øget tryghed og trivsel i dagligdagen.


Vi er allerede nu i dialog om at få fastlagt nye kursusdage for nyansatte samt årlig opfølgelse for de øvede, samt om muligheden for også at inddrage vores online træningsplatform til brug for introduktion og vedligeholdelse.


En stor tak for det mangeårige og gode samarbejde med Rikke Greve Wilkens, afd. Leder Autismecenter Syddanmark.

Comments


bottom of page