top of page
  • Forfatters billedeHenrik Møller

Grænsesætning - årsagen til de fleste konflikter.


Grænsesætning er processen med at etablere og kommunikere grænser og forventninger i en relation eller situation.


Det går ud på at identificere egne eller institutionens behov og grænser, og at kommunikere disse klart og selvsikkert til andre. Grænsesætning kan være et vigtigt redskab til at bevare sunde relationer og fremme gensidig respekt og forståelse. Ved at sætte grænser kan individer tage vare på deres eget velbefindende og undgå at blive overvældet eller udnyttet af andre. Det kan også handle om at beskytte og forhindre at andre bliver skadet eller ting bliver ødelagt.


HVAD ER GRÆNSESÆTNING:

o Grænsesætning er en regulering af en anden persons adfærd og autonomi

o Man forudsætter og giver signal om, at man har magt over den man grænsesætter

o Man regulerer og påvirker adfærden hos den anden i en bestemt retning


TYPER AF GRÆNSESÆTNING:

o Korrektion af igangværende adfærd

o Afslag på forespørgsler og ønsker

o Pres om at udføre bestemte handlinger


Grænsesætning kan være udfordrende, især i situationer, hvor den anden person ikke er vant til at høre eller respektere grænser. Det er vigtigt at kommunikere grænser klart og konsekvent og følge op på eventuelle konsekvenser, hvis de ikke respekteres. Udfordringen med at sætte grænser over for andre mennesker er, at grænsesætning er det der udløser flest voldsomme konflikter. Årsagen findes i at vi påvirker autonomien (selvbestemmelsesretten). Derfor anbefaler vi også at man vurdere risikoen og følgerne inden man beslutter sig for strategien.


Arbejder man ud fra Low Arousal metoden, forsøger man at undgå nej og grænsesætninger, og forsøger i stedet at motivere postivt til at få reguleret en bestemt adfærd.


Vi mener ikke at grænsesætninger helt kan undgåes, så derfor er det vigtigt at øve sig på måden man grænsesætter på.

Comments


bottom of page