top of page
 • Forfatters billedeHenrik Møller

Nødværgeinstruktør uddannelse i Næstved Kommune - Distrikt Øst, giver øget trivsel i ældreplejen.


nødværgeinstruktører i ældreplejen
IFKH - Institut for Konflikthåndtering nye Nødværgeinstruktører i ældreplejen Næstved kommune - Distrikt øst

12 nye Nødværgeinstruktører i ældrepleje i Næstved kommune

På billedet ser I 6 glade og stolte Nødværgeinstruktører, som før sommerferien modtog deres diplom for gennemført uddannelsesforløb. Det var desværre kun halvdelen af holdet der kom med på billedet. Men nu har Næstved kommune, Distrikt Øst, 12 interne Nødværgeinstruktører, som kan medvirke til at vedligeholde og træne deres kolleger.


Nødværgeinstruktør uddannelse i skånsom nødværge giver øget trivsel og styrker fællesskabet

Inden nødværgeinstruktør uddannelsen, som forløb over 5 moduler, blev påbegyndt, udarbejdede vi i samarbejde med ledelsen en funktionsbeskrivelse. Her fik vi defineret og beskrevet hvilke kompetencer, roller og ansvarsområder der skulle have et ønsket fokus.

Nødværgeinstruktøren har bla. ansvar for:

 • At være med til at identificere vold og trusler. Ansvarlig for at inddrage ledelsen ved behov med fokus på forebyggelse af vold og øget trivsel.

 • I samarbejde med AMR og ledelse følge op på registreringen af vold og trusler mod personalet, og inddrage denne viden i den løbende træning.

 • I samarbejder med AMR være tovholder på forebyggende tiltag ift. konkrete borgere f.eks., når der skal udarbejdes risikovurderinger, sikkerhedsprocedurer og konkrete handleplaner.

Særligt for Nødværgeinstruktører med ansvar for intro af nyansatte:

 • Instruere nyansatte i konflikthåndtering og nænsom guidning samt de sikkerhedsprocedurer, der er forbundet hermed.

Fremover har instruktørerne en helt særlig rolle i det voldsforebyggende arbejde. De kan derved medvirke til at sikre øget trivsel, tryghed og et sundt arbejdsmiljø til glæde for ansatte, beboere og pårørende. En opgave som også kræver at instruktørgruppen hjælper og støtter hinanden, og får trænet på tværs af afsnit.


Nødværgeinstruktørerne har adgang til online træning og læring.

Som en del af uddannelsen og det efterfølgende virke, har alle instruktører adgang til vores særligt tilpassede online trænings- og læringsplatform. Her kan deltagerne få genopfrisket det lærte, ved gennemgang af små korte videosekvenser af både teorier og teknikker.


Konflikthåndtering og nænsom guidning - et kompetenceløft der giver mening.

Forinden vi startede nødværgeinstruktøruddannelsen, havde vi over et ca. 6 måneders forløb gennemført 12, 1 dags-kurser i ”Konflikthåndtering og nænsom guidning” for de næsten 200 ansatte i distriktet. Kurset er en del af vores Tryghedskoncept, og er et af vores mest populære kurser inden for plejen. En praktisk kursus dag med fokus på både teori og Psyko-Fysisk træning og praktiske øvelser. Dagen indeholdt bla.:


Teoretiske oplæg:

 • Konfliktforebyggelse, konfliktforståelse & konfliktens felt – at være i konflikt, påvirkning mm

 • Trygheds-/ og risikovurdering – Den Psyko-Fysiske metode / Grøn – Gul – Rød

 • Nedtrappende kommunikation – verbal og nonverbal - ikke optrappende sprog

 • Low Arousal – en ikke konfronterende og konfliktnedtrappende pædagogisk tilgang

 • Hvad siger loven – serviceloven og straffeloven + anm./registrering

 • Efterværn – reaktioner og opfølgning - defusing


Tryghedstræning:

 • Fysisk tilgang, placering & samarbejde

 • Deeskalering, guidning og forflytning

 • Skånsom nødværge + skånsom magtanvendelse


Temadag for lederne

Undervejs blev der også afholdt en temadag for lederne med fokus på personcentreret ledelse. Her kom vi bla. ind på faglig og tydelig ledelse, værdier, læringskultur og sammenhængen mellem personcentreret ledelse og personcentreret omsorg.


Et styrket fællesskab.

Det giver så god mening når der tænkes helhedsorienterede løsninger. Det faktum at alle deltager på kurserne, bidrager til fælles forståelse og styrker fællesskabet. Arbejdsmiljøet er og bliver et fælles ansvar, men det kræver også at der investeres i medarbejdernes kompetencer. Herunder også i at forebygge og håndtere dagligdagens konflikter. Kurset bidrager også til at imødekomme høje følelsesmæssige krav, forebygge forråelse og sikre psykologisk tryghed, og så giver det også medarbejderne et god fundament for næste interne undervisningforløb hvor de i efteråret har fokus på personcentreret omsorg.


Der skal lyde en meget stor og dybfølt tak til alle medarbejdere i Distrikt Øst. Særligt Vicedistriktschef Lene Engelhardt, som har været vores primære kontakt, og ansvarlig for at alt det praktiske kunne gennemføres. Vi glæder os meget til det fortsatte samarbejde.


Er du og dine kolleger interesserede i at høre mere om vores Tryghedskoncept så ring til Henrik på tlf. 28566430 eller skriv på kontakt@ifkh.dk.

Du kan også læse mere på vores hjemmeside www.ifkh.dk

Vi underviser i hele Danmark, Færøerne og i Grønland.


Comentários


bottom of page