top of page

LOW AROUSAL

RO SMITTER !
EN IKKE KONFRONTERENDE, KONFLIKTNEDTRAPPENDE & TRYGHEDSSKABENDE PÆDAGOGISK TILGANG

IFKH - Low arousal
  • Har I oplevet at det kan være svært at bevare roen når I står i en konfliktsituation?

  • Har I oplevet at det kan være udfordrende at træffe det rigtige valg på få sekunder?

  • Måske I har været tvivl om i skal tage fysisk kontakt eller helt undlade at røre?

  • Har I oplevet at I ikke altid er enige i personalegruppen

  • Har I oplevet følelsen af afmagt - ikke at slå til?

 

Kan I nikke genkendende til noget af ovenstående, så er der hjælp at hente. Med mennesket i centrum og med fokus på etik, omsorg og tryghed får i fælles forståelse, ensartede sikre strategier og få styrket samarbejdet i personalegruppen. Det kræver bevidsthed og øvelse at få implementeret en Low Arousal tilgang i hele personalegruppen.

 

Og NEJ det er ikke personalets skyld når noget ikke går helt efter planen, men det er personalets ansvar at lære, forandre og tilpasse!

LOW AROUSAL -FRA TEORI TIL PRAKSIS

Igennem mange år har Low Arousal været en del af vores undervisning. Low Arousal er udviklet af professor Andrew McDonnell målrettet autismespektrumforstyrrelser. Metoden tager udgangspunkt i neuropædagogikken, og er en ikke voldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang og tænkemåde til mennesker der er tæt på eller som har mistet kontrollen. Nøgleordet for den professionelle er at bevare roen og undgå konfrontationer. Medarbejderen bliver trænet i at regulere sit eget og borgerens affektniveau, og i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter.

 

Undersøgelser viser at op mod 90 % at konflikterne er skabt af personalet. Konflikter er og bliver et vilkår uanset hvor professionelle og erfarne vi er og ikke alle konflikter kan forebygges. Så et af de første og største mål er at ingen taber kontrollen. Det er ikke hverken simpelt eller enkelt, når vi ved hvor komplekse konfliktsituationerne kan være i dagligdagen. Vi arbejder derfor både med det verbale og nonverbale sprog, tryghedsskabende pædagogisk tilgang, samarbejde, viden om udfordringer og begrænsninger i de forskellige Arousal niveauer, risikovurdering, fysiske interventioner og strategier. Målet er at den fysiske indgriben og magtanvendelser er absolut sidste udvej. I stedet er det vigtigt at kunne guide, anvise, holde en pause eller aflede end at medvirke til at skabe en unødig konfliktsituation eller et unødvendigt traume.

 

Vores egen praktiske erfaring fra specialområdet har vist os, at opgaverne kan være særdeles komplekse. Man er konstant på arbejde med skærpede sanser for hele tiden at være tilstede i nuet, men også at være et skridt foran. Det er vigtigt at kende egne grænser og kompetencer, men også kendskabet til borgeren er noget af det vigtigste for at kunne forebygge og bevare roen. At kende dem der både kan smile og kradse, eller som hilsner på dig ved at skubbe eller slå!

 

Virkeligheden byder ind imellem på noget andet da der også opleves stor udskiftning i personalegruppen. Det kan også være borgere der er placeret i sociale miljøer, hvor stimuli udefra også griber forstyrrende ind. Det kan til tider være svært at sikre et godt overlap eller at sikre at dem der møder ind på vagten kan nå at læse behandlingsplanen eller dagbogen inden arbejdsdagen påbegyndes. Alle gør deres bedste, men det er svært at undgå følelsen af afmagt og ikke at slå til.

Læs mere herunder om vores LA - Team og det vi tilbyder.

IFKH Low Arousal.heic

LA -TEAMET

VI ER ET ERFARENT TEAM AF UNDERVISERE, HVER MED VORES SPECIALER. NÅR VI KOMMER UD OG UNDERVISER JER I LOW AOUSAL, SÅ HAR VI BÅDE MANGE ÅRS UNDERVISNINGSERFARING OG MANGE ÅRS ERFARING FRA PRAKSIS. BLA. GENNEM ARBEJDE PÅ BOSTEDER MM.

VI GLÆDER OS TIL AT UNDERVISE JER.

DIANA OG HENRIK

Low Arousal & nænsom guidning

Her kan i læse forslag til program og indhold. Alt kan tilpasses jeres ønsker, krav og forventninger. Indholdet er særligt anvendeligt på bosteder, institutioner, i plejen og inden for specialområdet (ASF- hjerneskade mm). Vi anbefaler at I selv arbejder videre med det lærte og evt. overvejer årligt opfølgnings- vedligeholdelseskursus for at sikre proces og forankring. Alle være tekniker er særligt skånsomme, og med fokus på den etisk, omsorg og trivsel - vi har mennesket i centrum.

bottom of page