• Har I oplevet at det kan være svært at bevare roen når I står i en konfliktsituation?

  • Har I oplevet at det kan være udfordrende at træffe det rigtige valg på få sekunder?

  • Måske I har været tvivl om i skal tage fysisk kontakt eller helt undlade at røre?

  • Har I oplevet at I ikke altid er enige i personalegruppen

  • Har I oplevet følelsen af afmagt - ikke at slå til?

 

Kan I nikke genkendende til noget af ovenstående, så er der hjælp at hente. Få fælles forståelse, ensartede sikre strategier og få styrket samarbejdet i personalegruppen. Det kræver bevidsthed og øvelse at få implementeret en Low Arousal tilgang i hele personalegruppen.

 

Og NEJ det er ikke personalets skyld når noget ikke går helt efter planen, men det er personalets ansvar at lære, forandre og tilpasse!

LOW AROUSAL -FRA TEORI TIL PRAKSIS

Igennem mange år har Low Arousal været en del af vores undervisning. Low Arousal er udviklet af professor Andrew McDonnell målrettet autismespektrumforstyrrelser. Metoden tager udgangspunkt i neuropædagogikken, og er en ikke voldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang og tænkemåde til mennesker der er tæt på eller som har mistet kontrollen. Nøgleordet for den professionelle er at bevare roen og undgå konfrontationer. Medarbejderen bliver trænet i at regulere sit eget og borgerens affektniveau, og i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter.

 

Undersøgelser viser at op mod 90 % at konflikterne er skabt af personalet. Konflikter er og bliver et vilkår uanset hvor professionelle og erfarne vi er og ikke alle konflikter kan forebygges. Så et af de første og største mål er at ingen taber kontrollen. Det er ikke hverken simpelt eller enkelt, når vi ved hvor komplekse konfliktsituationerne kan være i dagligdagen. Vi arbejder derfor både med det verbale og nonverbale sprog, tryghedsskabende pædagogisk tilgang, samarbejde, viden om udfordringer og begrænsninger i de forskellige Arousal niveauer, risikovurdering, fysiske interventioner og strategier. Målet er at den fysiske indgriben og magtanvendelser er absolut sidste udvej. I stedet er det vigtigt at kunne guide, anvise, holde en pause eller aflede end at medvirke til at skabe en unødig konfliktsituation eller et unødvendigt traume.

 

Min egen praktiske erfaring fra specialområdet har vist mig, at opgaverne kan være særdeles komplekse. Man er konstant på arbejde med skærpede sanser for hele tiden at være tilstede i nuet, men også at være et skridt foran. Det er vigtigt at kende egne grænser og kompetencer, men også kendskabet til borgeren er noget af det vigtigste for at kunne forebygge og bevare roen. At kende dem der både kan smile og kradse, eller som hilsner på dig ved at skubbe eller slå!

 

Virkeligheden byder ind imellem på noget andet da der også opleves stor udskiftning i personalegruppen. Det kan også være borgere der er placeret i sociale miljøer, hvor stimuli udefra også griber forstyrrende ind. Det kan til tider være svært at sikre et godt overlap eller at sikre at dem der møder ind på vagten kan nå at læse behandlingsplanen eller dagbogen inden arbejdsdagen påbegyndes. Alle gør deres bedste, men det er svært at undgå følelsen af afmagt og ikke at slå til.

Vi tilbyder et særlig kursusforløb med fokus på konfliktforebyggelse, Low Arousal, skånsom nødværge, og herunder inddragelse at egne retningslinjer. Det er vigtigt at få omsat teorien til praksis. Hvis det ønskes kan der tages udgangspunkt i LA2.

 

Metoden er særligt anvendelig inden for bla. socialpsykiatrien, psykiatrien, og specialområdet.

Kontakt mig for at høre mere om vores tilbud om forskellige undervisningsforløb med fokus på Low Arousal - fra teori til praksis.

Vi anbefaler et 2 dages kursus fulgt op af vedligeholdelse efter nogle måneder. Det er muligt at bestille et tilpasset Low Arousal forløb med en kombination af fysisk undervisning, online opfølgning eller udbygning, samt supervision.

Institut for Konflikthåndtering - Low Ar

LOW AROUSAL

RO SMITTER !
EN IKKE KONFRONTERENDE, KONFLIKTNEDTRAPPENDE & TRYGHEDSSKABENDE PÆDAGOGISK TILGANG