top of page
DE3CA5ED-6F50-46F1-BBA5-62ABE0339C7B.png
MoliseHenrik-2818.jpg

KURSER OG KOMPETENCEUDVILING

Vores Tryghedskoncept, undervisning og træning bygger på mange års viden og praktisk erfaring i at arbejde med mennesker i alle mulige sammenhænge. Vi anvender målrettet evidens og tilbyder undervisning i de mest kendte metoder, fx. Low Arousal, Safe Wards, Mentalisering, Recovery, og Den Psyko-Fysiske Metode. Alt bliver tilpasset specifikt til jeres fagområde. Vi tilbyder støtte under hele processen, og målet er at omsætte teori til praksis, men også at sikre forankring og læring. Derved sikrer vi, at I får det største udbytte! 

 

Fysisk undervisning tilbydes med korte oplæg af 2-3 times varighed, enkeltdage eller flere sammenhængende dage, samt processorinterede forløb med fordelt over flere måneder. Vi tilbyder også online & virtuel undervisning, både som planlagt livesession eller et tilpasset online forløb. I kan derfor tage kurset lige når det passer jer.

 

Aller kursers indhold vil variere og vil blive tilpasset den enkelte faggruppe, tid, ønsker mm. Kontakt os så finder vi det bedste indhold til dig og dine kolleger.

Vores Tryghedskoncept tager udgangspunkt i følgende 3 metoder:

Herunder kan du læse mere om de forskellige målgrupper og typer af undervisning.

LEDERTRÆNING

En faglig kompetent leder, og en arbejdsmiljøorganisation, der er klædt på til at understøtte en omsorgs- støtte og læringskultur, er helt essentielt for at arbejdspladsen kan leve op til de krav der stilles i dag.

Vi tilbyder undervisning og træning målrettet disse særlige roller og opgaver.

Vi har en forventning om, at deltagerne har en lederuddannelse eller anden faglig relevant uddannelse. Det faglige indhold vil derfor målrette sig mod at du/I får øget jeres kompetencer på de særlige områder, der giver mening for jeres organisation.

I vil blive præsenteret for korte tjeklister, analyseværktøjer og guides, der gør jer i stand til at bryde forhindringer og barrierer, at forstå konteksten og gå fra at "ville" til at "gøre".

IFKH - ACADEMY

IFKH - ACADEMY tilbyder:

  • "Train the Trainer" specielt tilpasset modulinddelt uddannelsesforløb 

  • Nødværgeinstruktør (R) 

  • IVI - Intern Vedligeholdelses instruktør

  • Konfliktambassadør (TM)

 Disse særlig tilrettelagte uddannelser er til jer der ønsker at optimere og kvalitetssikre jeres interne træning og forankring. De enkelte forløb giver medarbejderne de fornødne kompetencer til at kunne forestå basistræning, introduktion af nye medarbejdere eller vedligeholdelse af alle opnåede færdigheder tilpasset jeres arbejdsplads og ønsker.

Uddannelserne kan bestå af en kombination af fysiske kurser, og virtuel/online undervisning.

PERSONALETRÆNING

Et særligt tilpasset tilbud til jeres medarbejdere. Vi tilbyder 1/2 dage, hele dage, og kursusforløb over flere dage. Indholdet bliver afstemt efter Jeres ønsker, behov, tid, og ressourcer.

Undervisningen kan efter aftale holdes online eller det kan afholdes på arbejdspladsen. Vi hjælper gerne med at finde egnede lokaler, der passer til deltagerantal og kursusindhold.

 

Deltagerantallet kan variere, fra små grupper/teams til hele arbejdspladsen der ønsker at blive samlet. Vi anbefaler altid at man tænker et helhedsorienteret forløb, hvor man tænker læringsprocess og  forankring, samt inddragelse af arbejdspladsen egne valgte metoder/procedurer ind i undervisningen.

COACHING OG RÅDGIVNING

Supervision er en lærings- og udviklingsmetode, der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i arbejdet med mennesker. Det er et samarbejde mellem supervisor og medarbejderne.


Fokus kan være på sparring på en enkelt samtale eller situation, en svær problemstilling, udvikling af professionelle færdigheder, miljøterapi eller pædagogiske praksisser. Der er også mulighed for korte teoretiske input, med baggrund i det personalegruppen tidligere er blevet undervist i hvis det vurderes brugbart. 

Vores supervisorer har stor erfaring med at supervisere alle faggrupper på alle typer at arbejdspladser. Vi tilbyder også Debriefing efter krister og traumastiske hændelser. Supervisionen vil typisk foregå på jeres arbejdsplads.

Vi tilbyder bla. klippekortsaftaler typisk med 10 klip til en fast pris.

Kontakt os for at få en aftale der passer til jeres arbejdsplads.

Vil du vide mere om vores skræddersyede forløb?
Kontakt os helt uforpligtende.

bottom of page