Businesskonference

FAGGRUPPER

HVEM UNDERVISER VI


Hvor end vi færdes, er konflikter en sandsynlig risiko og for mange et dagligt vilkår i arbejdet. Det kan eksempelvis være ansatte, der møder borgeren i hjemmet, på gaden, på arbejdspladsen, eller taler i telefon med borgeren. Vores kurser kan tilpasses alle faggrupper, og vi har stor erfaring med et bredt spektrum af forskellige erhverv.

OMSORG & SUNDHED

PLEJEHJEM

HJEMMEPLEJE

BOTILBUD

PSYKIATRI

VIKARER

SOMATISKE SYGEHUSE

PRIVAT PRAKTISERENDE LÆGER

PRIVATHOSPITALER

UDDANNELSESINSTITUTIONER

BORGERKONTAKT

VIKARER

STATSLIGE INSTITUTIONER

VAGT & SIKKERHED

BORGERSERVICE

FRONTPERSONALE

BUSCHAUFFØRER

TOGPERSONALE

FOLKESKOLER

DETAIL & DISTRIBUTION

SPECIALOMRÅDET - BØRN & UNGE

FOLKE- OG SPECIALSKOLER

AFS - AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSER

UDVIKLINGSHÆMNING

MISBRUGSOMRÅDET

UDEKØRENDE

FORSORGSHJEM

SÆRLIGT SIKREDE INSTITUTIONER

DET SIGER VORES KUNDER..

HVERT ÅR MØDER VI RIGTIG MANGE KURSISTER FRA MANGE FORSKELLIGE FAGGRUPPER.
HER KAN I LÆSE LIDT OM HVAD VORES KURSISTER OG KUNDER HAR OPLEVET:

Underviseren er en seriøst arbejdende person med både elevens læringsmiljø og personalets arbejdsmiljø for øje og altid med et smil og i en opmuntrende tilgang.

Jette Patscheider
Leder af Skolen i Nørskovlund